«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Kosteusmittaukset, sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja kuntoarviot 1.3.2019 (tavoite) - 28.2.2020

19.12.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026132
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 245-561314
Tarjoukset 24.01.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=214656&tpk=a4c9d147-1991-4724-8fdd-7f6827dcc11e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirsi Mäntynen
Puhelin:+358 449075894
Sähköpostiosoite:kirsi.mantynen@turku.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=214656&tpk=a4c9d147-1991-4724-8fdd-7f6827dcc11e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kosteusmittaukset, sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja kuntoarviot 1.3.2019 (tavoite) - 28.2.2020
Viitenumero:
14925-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin eri toimialojen kosteusmittauksista, sisäilmateknisistä kuntotutkimuksista ja kuntoarvoistoista ajalle 1.3.2019 (tavoite) - 28.2.2020. Hankinta on jaettu kolmeen (3) ryhmään: Ryhmä 1 Kosteusmittaukset Ryhmä 2 Sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja näytteiden otot Ryhmä 3 Kuntoarviot Kaikissa ryhmissä tehdään puitesopimus yhden (1) Palveluntuottajan kanssa, jolle valitaan kaksi (2) varapalveluntuottajaa. Varapalveluntuottajia tullaa käyttämään edullisuusjärjesteyksessä, mikäli valitun Palveluntuottajan toimituskyky ei riitä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 1 Kosteusmittaukset
Osa nro:
Ryhmä 1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluntuottaja suorittaa kohteessa pintakosteusmittaukset ja rakenteen sisältä tehtävät mittaukset. Rakenteen sisältä otettavien kosteusmittauksien poranreikien paikkaamisesta huolehtii Tilaaja. Palveluntuottaja tekee mittaussuunnitelman, joka tulee hyväksyttää Tilaajalla. Mittaussuunnitelmassa tulee olla mukana pohjakuva, jossa on mittauskohdat esitetty. Mittaukset ja raportointi suoritetaan RT 14-10984 ja Sisäilmayhdistys ry:n kosteusmittausohjeiden mukaisesti ja Palveluntuottajan tulee laatia kirjallinen raportti tutkimustuloksista ja havainnoista. Raportin tulee sisältää myös ilman suhteellisen kosteuden mittaustiedot ulkoa ja sisältä. Kosteudenmittaajalla tulee olla kosteudenmittaajan voimassa oleva VTT:n henkilösertifikaatti sekä vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta kosteusmittaajan työstä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2019 - 28.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä yhdellä (1) vuodella ajalle 1.3.2020 - 28.2.2021 (Optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 2 Sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja näytteidenotot
Osa nro:
Ryhmä 2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tutkimukset suoritetaan Asumisterveysasetuksen STM 545/2015 ja sen soveltamisohjeen sekä Ympäristöoppaan 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus mukaisesti. Mikäli ohjeistuksiin tai oppaaseen tulee päivityksiä, tutkimukset suoritetaan sen mukaan. Sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja näytteiden otot tekee Palveluntuottajan nimeämä vastuullinen tutkija / projektinvetäjä, jolla on voimassa oleva VTT:n rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti ja vähintään kolme (3) vuotta työkokemusta rakennusten sisäilmaan ja kuntoon sekä terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä. Näytteiden ottojen avustavalla työntekijällä ei tarvitse olla em. sertifikaattia. Vastuullisen tutkijan / projektinvetäjän tulee tutustua kohteeseen paikan päällä, kerätä käyttäjiltä lähtötiedot (käyttäjäkysely) mahdollisista ongelmien esiintymispaikoista sekä tutustua rakennuksen suunnitteluasiakirjoihin (pohjapiirustus, rakennus- ja rakennepiirustukset sekä LVI-suunnitelmat) Tilaajan osoittamassa paikassa. Tämän kartoituksen perusteella arvioidaan kohteen riskitekijät /-rakenteet ja laaditaan kuntotutkimussuunnitelma jatkotutkimuksia varten. Kuntotutkimussuunnitelma on aina hyväksytettävä Tilaajalla. Palveluntuottajan tulee tiedottaa kohteen käyttäjää tutkimukseen liittyvistä kohdekäynneistä ja toimenpiteistä ennen kohteeseen menoa. Aikataulusta tulee tiedottaa aina myös Tilaajaa. Palveluntuottajan tulee laatia aina kirjallinen raportti kohteesta saatavilla olevien esitietojen ja kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella (tutkimussuunnitelma). Lisäksi tähän raporttiin on sisällytettävä ongelmien todennäköinen syy ja laajuus sekä näytteenottosuunnitelma aikatauluineen. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina tilaajan omaisuutta. Näytteiden tulosten valmistumisen jälkeen tehtävässä raportissa on oltava yhteenveto / tiivistelmä ja tarvittaessa johtopäätökset tutkimustuloksista sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia tai tutkimustuloksia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina Tilaajan omaisuutta. Tilaaja pidättää oikeuden tilata näytteet tarvittaessa erikseen Tilaajan päätöksellä. Näytteet otetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen STM 545/2015 "asunnon ja muun oleskelutilan terveydellistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista" mukaisesti ja niiden soveltamisohjeiden mukaisesti (Valvira). Otettavia näytteitä ovat: - Rakennusmateriaalinäyte / laimennossarja - Rakennusmateriaalinäyte, suoraviljely - Rakennusmateriaalinäyte, pesäkkeiden laskeminen ja tunnistus - Ilmanäyte, mikrobit - Pintasivelynäyte, mikrobit - Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sisäilmasta - VOC pintaemissio (FLEC-pintaemissiomittaus) - VOC- emissiot materiaalista (bulk-näyte) - Formaldehydi - Hiilimonoksidi - Mineraalikuitunäyte (teippinäyte 14 vrk laskeuma) - Pyyhintäpölynäyte, pölyn koostumus (SEM) Näytteiden analysointi tulee suorittaa Tilaajan hyväksymässä tutkimuslaitoksessa, jolla tulee olla voimassa olevat FINASin akkreditoidut pätevyysalueet. Palveluntuottajan käyttämä tutkimuslaitos on nimettävä tarjouksessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2019 - 28.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä yhdellä (1) vuodella ajalle 1.3.2020 - 28.2.2021 (Optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 3 Kuntoarviot
Osa nro:
Ryhmä 3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuntoarvio laaditaan Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjeen RT 18-11086, LVI 01-10510 ja KH 90-00501 mukaisesti, mikäli ohjeisiin tulee päivityksiä, kuntoarviot suoritetaan sen mukaisesti. Kuntoarvion tulee sisältää myös pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). Palveluntuottajalle kuuluu kuntoarvion vieminen Tilaajan järjestelmään. Kuntoarvion tekijällä tulee olla a) rakennuksen kuntoarvioija PKA pätevyys (FISE) sekä kolmen (3) vuoden kokemus ko. työstä TAI b) rakennusalantutkinto , joka on vähintään rakennusinsinööri (AMK) tai vastaava aiempi tutkinto sekä vähintään viiden (5) vuoden kokemus ko. työstä

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2019 - 28.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä yhdellä (1) vuodella ajalle 1.3.2020 - 28.2.2021 (Optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.1.2019 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 22.4.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:24.1.2019 12:00
Paikka: Turun kaupunki, Strateginen hankinta, Linnankatu 31, Turku

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.12.2018
«« Takaisin