«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Liikennevirasto : Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelma

18.12.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026062
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 244-559671
Tarjoukset 18.01.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=213220&tpk=dfae8bb6-ee89-4cd3-b62c-2edb497ab230

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Erkki Mäkelä
Puhelin:+358 295343822
Sähköpostiosoite:erkki.makela@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kirkkonummen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203107-0
Postitoimipaikka:Kirkkonummi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Suvi Kylmänen
Sähköpostiosoite:suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi
NUTS-koodi:Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kirkkonummi.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=213220&tpk=dfae8bb6-ee89-4cd3-b62c-2edb497ab230
I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelma
Viitenumero:
LIVI/6782/02.01.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelman laatiminen. Tarkemmin tehtävä on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Kirkkonummi (K257)
Kirkkonummi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä konsulttisopimus sisältää rakentamissuunnitelman laatimisen Jorvaksen aseman parannushankkeesta. Jorvaksen liikennepaikka sijaitsee Rantaradalla Kirkkonummella noin kilometrivälillä 32+200-32+700 ja se palvelee pääasiassa Helsinkiin suuntautuvaa lä-hiliikennettä. Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnassa, Jorvaksenmyllyn asemakaava-alueella. Asemalla on kaksi sähköistettyä laituriraidetta. Seisakkeella on sorapintaiset, matalat laiturit. Laiturilta toiselle päästään ylittämällä rata laituripolkua pitkin, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Jorvaksen aseman pysäköintialue ja yhteydet laitureille eivät vastaa nykypäivän tarpeita. Rakentamissuunnittelun tavoitteena on Jorvaksen liikennepaikan turvallisuuden ja palvelutason sekä toiminnallisuuden parantaminen mm. uusimalla seisakkeen laiturit, kaventamalla raideväliä, tekemällä alueelle uudet katu- ja pysäköintijärjestelmät sekä radan alittava alikäytävä ja kevyen liikenteen ratkaisut kaikkine muine suunnitelmineen. Laadittavilla suunnitteluratkaisuilla pyritään seisakkeen liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä tavoittamaan paremmin alueen väestö esteettömyysvaatimukset täyttävillä yhteyksillä. Tavoitteena on teknisesti, liikenteellisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Suoritettava palvelu ja sen sisältö ehtoineen ja aikatauluineen on kokonaisuudessaan määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:10 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Toimeksiantoon sisältyy optio rakentamisvaiheen työmaapalvelusta. Option ehdot on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.1.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.1.2019 13:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.12.2018
«« Takaisin