«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Jyväskylän kaupunki : Keskitetyn identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisu (IAM)

18.12.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025993
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 244-558455

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Annika Temonen
Sähköpostiosoite:hankinnat@jkl.fi
NUTS-koodi:Jyväskylän seutu (S131)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=214480&tpk=87d95d6f-240f-42c9-ae6f-652e70bdef05
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Keskitetyn identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisu (IAM)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Jyväskylän kaupunki on hankkimassa IAM-järjestelmäratkaisua (kulun- ja identiteetinhallinta) ensisijaisesti Kankaan alueelle, mutta mahdollisesti myös muihin kaupunkikehityshankkeisiin. Alustavasti hankintamenettelyksi on määritetty innovaatiokumppanuus, sillä ratkaisulta toivotaan elinkaarimallin käyttöä hinnoittelussa sekä palveluprosessien kokonaisvaltaisuutta. Kilpailutettava hankinta sisältää hankintayksikön tarpeita, tavoitteita ja vaatimuksia vastaavan a) sähköisen kulunhallinnan ja tunnistautumisen järjestelmän sekä koko palveluratkaisun käyttöönoton ja sopimuskaudenaikaisen kehittämisen, b) järjestelmän ylläpidon sekä c) järjestelmän operoinnin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylän seutu (S131)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Jyväskylän kaupunki on hankkimassa IAM-järjestelmäratkaisua (kulun- ja identiteetinhallinta) ensisijaisesti Kankaan alueelle, mutta mahdollisesti myös muihin kaupunkikehityshankkeisiin. Alustavasti hankintamenettelyksi on määritetty innovaatiokumppanuus, sillä ratkaisulta toivotaan elinkaarimallin käyttöä hinnoittelussa sekä palveluprosessien kokonaisvaltaisuutta. Markkinoilla ei ole tällä hetkellä tunnistettavissa vastaavaa ratkaisua. Kilpailutettava hankinta sisältää hankintayksikön tarpeita, tavoitteita ja vaatimuksia vastaavan a) sähköisen kulunhallinnan ja tunnistautumisen järjestelmän sekä koko palveluratkaisun käyttöönoton ja sopimuskaudenaikaisen kehittämisen, b) järjestelmän ylläpidon sekä c) järjestelmän operoinnin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.2.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnössä esitettäviä vaatimuksia ovat alustavasti vähintään: - tarjoajan sitoutuminen siihen, etteivät sitä rasita hankintalain (1397/2018) 80 ja 81 §:n mukaiset poissulkemisperusteet (ESPD) - tarjoajan kuuluminen kaupparekisteriin, arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin sekä työnantajarekisteriin - muut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Tarkemmat vaatimukset esitetään hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.12.2018
«« Takaisin