«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : TIEDOTUSTILAISUUS lääkkeiden ja niihin rinnastettavien valmisteiden ja muiden tarjouspyynnössä erikseen määriteltävien valmisteiden yhteishankinnasta 2020-2021

18.12.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025937
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 244-557759

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI082855-9
Postiosoite:Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52
Postinumero:20521
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Puhelin:+358 23132970
Sähköpostiosoite:apt_hankinta@tyks.fi
Faksi:+358 23131695
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Ålands Hälso- och Sjukvårdin alueiden julkisen sektorin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen laitosten lääkehankintarengas; määritellään tarkemmin tarjouspyynnössä
Postiosoite:PL 52
Postinumero:20521
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Puhelin:+358 23132970
Sähköpostiosoite:apt_hankinta@tyks.fi
Faksi:+358 23131695
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) http://www.kilpo.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIEDOTUSTILAISUUS lääkkeiden ja niihin rinnastettavien valmisteiden ja muiden tarjouspyynnössä erikseen määriteltävien valmisteiden yhteishankinnasta 2020-2021
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Farmaseuttiset tuotteet. (33600000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta. Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan myöhemmin.

Hankinta koskee suurinta osaa humaanilääkkeistä ja niihin rinnastettavista valmisteista sekä eräitä tarjouspyynnössä erikseen mainittavia desinfektiovalmisteryhmiä julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten käyttöön Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Ahvenanmaan alueella v.2020-2021. Tarkempi kuvaus hankinnasta ja mahdollisten optioiden käyttöönotosta myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä.

Ao. hankintaan liittyvä kaikille tarjoajille avoin tiedotustilaisuus järjestetään perjantaina 25.1.2019 kello 10-11.30 Tyksin T-sairaalan Risto Lahesmaa-salissa, Hämeentie 11, Turku.

Tarjouspyyntöluonnos tulee luettavaksi ja tulostettavaksi ennen tilaisuutta osoitteessa: http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/laakehuolto/Sivut/Laakekilpailutukset.aspx

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
TIEDOTUSTILAISUUS Lääkkeiden ja niihin rinnastettavien valmisteiden ja muiden tarjouspyynnössä erikseen määriteltävien valmisteiden yhteishankinnasta 2020-2021
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Farmaseuttiset tuotteet. (33600000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1) , Ahvenanmaa (FI2) , Satakunta (FI196) , Pohjanmaa (FI195)
Ahvenanmaa Satakunta Pohjanmaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta. Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan myöhemmin.

Hankinta koskee suurinta osaa humaanilääkkeistä ja niihin rinnastettavista valmisteista sekä eräitä tarjouspyynnössä erikseen mainittavia desinfektiovalmisteryhmiä julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten käyttöön Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Ahvenanmaan alueella v.2020-2021. Tarkempi kuvaus hankinnasta ja mahdollisten optioiden käyttöönotosta myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä. Tiedotustilaisuus ks. kohta II.1.4.

Hankinnan sisällä voi antaa osatarjouksen valmistekohtaisesti, ja ne huomioidaan valmistekohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö harkitsee varaavansa tarjouspyynnössä oikeuden jatkaa sopimusta korkeintaan kahden vuoden mittaiseksi optiokaudeksi yksittäisten valmisteiden tai valmisteryhmien osalta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.2.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tullaan määrittelemään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.12.2018
«« Takaisin