«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Oikeusrekisterikeskus : TIETOPYYNTÖ: Hallinnollisten asioiden asianhallinnan ratkaisu palveluna

17.12.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025902
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 243-555305

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oikeusrekisterikeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722042-5
Postiosoite:PL 157
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Oikeusrekisterikeskus / hankintapalvelut
Sähköpostiosoite:ork_hankinnat@om.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: Hallinnollisten asioiden asianhallinnan ratkaisu palveluna
Viitenumero:
253/07.02/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on ennakkoilmoitus vuoden 2019 aikana toteutettavaksi suunnitellusta hallinnollisten asioiden asianhallinnan ratkaisun hankinnasta kokonaispalveluna. Hankinta tulee ennakkotietojen perusteella kattamaan tuotepohjaisen asianhallintaratkaisun hankinnan kokonaispalveluna sekä muut tarvittavat oheispalvelut, kuten esimerkiksi käyttöönottojen tukemisen ja käyttäjäkoulutukset. Seuraavan kahden kuukauden aikana tulemme järjestämään hankintaa koskevan markkinakartoituksen ja teknisen vuoropuhelun. Lisätietoja näiden ajankohdasta julkaistaan kohdassa VI.3) ilmoitetun mukaisesti myöhempänä ajankohtana. Huomaathan että tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia eikä hankintayksikkö sitoudu järjestämään tässä ennakkoilmoituksessa kuvattua hankintaa. Kaikki tässä ilmoituksessa annetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua hankinnan kohteen määrittelyn edetessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan pääasiallisena kohteena on kokonaispalveluna hankittava asianhallinnan ratkaisu, joka tarjoaa kaikki asioiden käsittelyyn tarvittavat toiminnot ja integraatiot. Ratkaisu tulee koko oikeusministeriön hallinnonalan käyttöön hallinnollisten asioiden hallintaan, jonka lisäksi sitä tullaan käyttämään joidenkin virastojen substanssiasioiden hallinnassa erikseen määriteltävässä laajuudessa. Hankintaan saattaa lisäksi sisältyä erillinen asioinnin mahdollistava ratkaisu. Kokonaispalvelu sisältää myös vaatimukset täyttävän tietoturva- ja palvelutason takaavan laite- ja tietoliikennekapasiteetin, palvelun perustamisen, käyttöönoton, hallinnan ja tuen sekä päättämisen sekä muut erikseen kuvattavat lisäpalvelut. Palvelulla ennustetaan olevan n. 2000 aktiivikäyttäjää n. 60-70 virastossa. Lisäksi kaikilla työntekijöillä (n. 9000 hlö) tulee olla mahdollisuus vähintään katsella organisaationsa asioita ja vastaanottaa itseään koskevat tiedoksiannot.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.2.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Lisää tietoa markkinakartoituksesta, teknisestä vuoropuhelusta ja hankinnasta on ennakkoilmoituksen julkaisun jälkeen löydettävissä osoitteessa: https://sites.google.com/conversatum.fi/hilda/etusivu Hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan edellä mainitussa osoitteessa hankintaan koskevaan markkinakartoitukseen ja tekniseen vuoropuheluun. Sivua tullaan päivittämään hankinnan valmistelun edetessä hankintaan liittyvillä tarkemmilla tiedoilla. Toimittajia kannustetaan tarkkailemaan sivua aktiivisesti heti alusta alkaen hankinnan etenemisen seuraamista varten.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.12.2018
«« Takaisin