«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Liikennevirasto : Liikenteenhallinnan ICT-konsultoinnin puitesopimus

14.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025701
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 241-550523

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Markus Nilsson
Puhelin:+358 295343000
Sähköpostiosoite:markus.nilsson@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=214458&tpk=a47f5c15-49e9-4456-9bb0-034ff6f63fae
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liikenteenhallinnan ICT-konsultoinnin puitesopimus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestelyn kohteena on liikenteenhallinnan (tie, rata, meri ja ilma) ICT-konsultoinnin hankinta. Puitejärjestelyn tarkoituksena on hankkia Tilaajan tarvitsemia ICT-konsultointipalveluita erillisinä toimeksiantoina puitejärjestelyyn valituksi tulleilta tarjoajilta. Puitejärjestelyn piiriin kuuluvat toimeksiannot liittyvät liikenteenhallinnan teknisten ICT-asiantuntijapalveluiden tuottamiseen Tilaajalle ja ne voivat olla esimerkiksi erilaisten tietojärjestelmien määrittelyyn, kehittämiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun- ja tietoturvallisuuden varmistamiseen liittyviä tehtäviä. Toimeksiannot voivat olla määrämittaisia projekteja tai pidempiaikaisia palveluhankintoja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyn sisällä palvelut toimitetaan toimeksiantoina puitejärjestelyssä määritellyn mukaisesti. Toimeksiannot voivat olla määrämittaisia projekteja tai pidempiaikaisia palveluhankintoja. Puitesopimuksen toimeksiantojen arvioidaan olevan arvoltaan yhteensä 1 000 000 – 3 000 000 euroa vuodessa. Hankintojen arvo saattaa kuitenkin vaihdella vuosittain merkittävästi eikä Tilaaja sitoudu tilaamaan toimittajilta töitä millään määrätyllä summalla. Puitejärjestelyyn valituksi tulevilta tarjoajilta tullaan hankintailmoituksessa edellyttämään muun muassa kokemusta tilaajan edustajana toimimisesta julkisen puolen tietojärjestelmätoteutusprojektissa. Puitejärjestely tulee olemaan monivuotinen ja siihen liittyvät toimeksiannot on suunniteltu alkavaksi talven/kevään 2019 aikana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
21.1.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset kuvataan hankintailmoituksessa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikkönä toimii Liikennevirasto 31.12.2018 saakka ja sen jälkeen Intelligent Traffic Management Finland Oy. Lain Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180574) mukaisesti Liikennevirastosta eriytetään muiden ohella tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut omaksi yhtiökseen, Intelligent Traffic Management Finland Oy:ksi vuoden vaihteessa. Intelligent Traffic Management Finland Oy tulee olemaan yksi neljästä vuoden vaihteessa aloittavan valtion liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevan erityistehtäväkonsernin, Traffic Management Finland Group (TMFG):n tytäryhtiöstä. Yhtiö tarjoaa tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita. Yhtiö työllistää noin 70 työntekijää. Traffic Management Finland Groupin muodostavat emoyhtiön (Traffic Management Finland Oy, TMF Oy) lisäksi neljä tytäryhtiötä: rautatieliikenteenohjauksesta vastaava Finrail Oy, lennonvarmistuspalveluista vastaava Air Navigation Services Finland Oy sekä meriliikenteenohjauksesta vastaava yhtiö, VTS Finland Oy ja tieliikenteen ohjauksesta vastaava yhtiö, Intelligent Traffic Management Finland Oy. Kaksi ensin mainittua ovat jo olemassa olevia yhtiöitä, kaksi jälkimmäistä ja emoyhtiö ovat Liikennevirastosta vuoden vaihteessa eriytettävistä meri- ja tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluista muodostuvat yhtiöt. Tytäryhtiöt vastaavat liikennemuotokohtaisesti liikenteenohjauspalveluista. Traffic Management Finland Group (TMFG) tarjoaa liikenteen hallintaan ja ohjaukseen liittyviä palveluja suoraan tai välillisesti yksityisille ja julkisille toimijoille sekä toimivaltaisille viranomaisille kuten liikennehallinnon virastoille, Puolustusvoimille, Rajavartiolaitokselle, pelastusviranomaisille ja poliisille. Konsernissa työskentelee yhteensä noin 1000 työntekijää. Hankinnan kohteena oleva puitejärjestely on Intelligent Traffic Management Oy:n lisäksi myös emoyhtiön että muiden tytäryhtiöiden käytettävissä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.12.2018
«« Takaisin