«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Finnpilot Pilotage Oy : Nopea luotsivene

15.12.2018 12:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025618
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 243-555285

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finnpilot Pilotage Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2375854-3
Postiosoite:0244629-2
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Aki Marjasvaara
Sähköpostiosoite:aki.marjasvaara@finnpilot.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finnpilot.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nopea luotsivene
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erikoisveneet. (34521000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Vuonna 2016 toteutetun hankinnan kohteena oli alumiini- ja yksirunkoinen nopea luotsivene, joka on 14,80 -14,99 m pitkä, painaa noin 15 t ja jonka suurin nopeus ylittää 25 solmua. Hankitaan sisältyi myös hankintayksikön optio neljän vastaavan veneen hankinnasta.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.3.2016 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 137-247189

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
2016-018648
Nimi:
Nopea luotsivene

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
15.3.2016
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Oy KEWATEC Aluboat Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1988445-9
Postiosoite:Isokarintie 1
Postitoimipaikka: Kokkola
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:4000000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.12.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Erikoisveneet. (34521000-5)
VII.1.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Vene on tarkemmin erittelyssä kuvattu alumiini- ja yksirunkoinen nopea luotsivene, joka on 14,99 m pitkä, painaa noin 15 t ja jonka suurin nopeus ylittää 25 solmua.

Hankintailmoituksessa kuvatuista optioista on ennen tätä muutosilmoitusta käyttämättä 3 kpl.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:20.12.2018 -
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4000000 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Oy KEWATEC Aluboat Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1988445-9
Postiosoite:Isokarintie 1
Postitoimipaikka:Kokkola
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Veneen erittelyä muutetaan seuraavasti:

- Tilattavan veneen suunnitteluluokka on A, täydennyksellä itseoikaiseva, pois lukien ilmanotto- ja tuuletusaukkojen sulkuautomatiikka ja eritysvaatimukset koskien ylärakenteiden lujuutta,

- Kannen alla on keskikäytävällä ruorikonetilassa, konehuoneessa ja varastotilassa trallien päältä mitattuna mahdollisimman korkea sisäkorkeus, mutta ei kuitenkaan täyttä seisomakorkeutta.

Hankintahinta muodostuu aiemman tarjoushinnan ja venesarjan hankinnassa kuvattujen

hinnankorjausmekanismien pohjalta. Hankintahintaan kuuluu lisäksi myös edellä mainituista erittelymuutoksista syntyviä, kokonaishintaan nähden vähäisiä lisäkuluja.

VII.2.2) Muutosten syyt
Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Finnpilot Pilotage Oy on tehnyt sopimuksen enintään viiden luotsiveneen hankinnasta Oy KEWATEC Aluboat Ab -nimiseltä venetoimittajalta. Kesken sopimuskauden joulukuussa 2017 tapahtuneen luotsiveneonnettomuuden seurauksena syntyi sellaista uutta sopimuksen kohteena olevan luotsiveneen käyttöturvallisuuteen liittyvää tietoa, jota huolellinen hankintayksikkö ei ollut voinut ennakoida hankintaa valmistellessaan. Tästä syystä hankintayksikön on tarpeen tehdä sopimuksen kohteena olevan luotsiveneen teknisiin määrittelyihin tässä muutosilmoituksessa mainitut muutokset. Tehtävät muutokset eivät vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen ja ne ovat arvoltaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 136 §:n 3 momentin sallimissa rajoissa.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 4000000 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 4400000 EUR
«« Takaisin