«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
KL-Kuntahankinnat Oy : KESKEYTYSILMOITUS /KLKH148 Hotellien majoitus- ja kokouspalvelut

14.12.2018 11:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025598
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 240-549012

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postiosoite:Toinen linja 14
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 97711
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS /KLKH148 Hotellien majoitus- ja kokouspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hotellipalvelut. (55100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kuntahankinnat kilpailuttaa puitejärjestelyn, joka pitää sisällään kotimaan hotellien majoitus- ja kokouspalvelut. Puitesopimuksen tavoiteltu alkamisaika on 4.2.2019. Asiakkailla on ollut valittavana puitejärjestelyyn liittyessään kaksi tuotealuetta, joista asiakas on voinut valita molemmat tai vain toisen: 1. Majoituspalvelut 2. Kokouspalvelut Sitoutuneiden ja kiinnostuneiden asiakkaiden ostovolyymiarviot (€/vuosi) on tuotealueittain ilmoitettu liitteessä 1.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hotellit koko Suomen alueella
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hotellimajoituspalvelut. (55110000-4)
Muut hotellipalvelut. (55130000-0)
Hotellien kokous- ja konferenssipalvelut. (55120000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) toimittaja, jolla on hotelleita eri puolella Suomea. Tarjoajalla tulee olla vähintään 40 hotellia Suomessa. Tarjoajalla tulee olla hotelleja ainakin Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Osa-alueen hintavertailu tehdään ko. kaupunkien osalta. Osa-alueeseen valitaan kilpailutuksessa parhaiten hintavertailussa menestynyt Toimittaja, jonka kanssa Kuntahankinnat solmii puitesopimuksen. Palveluiden hinnoittelu ja tarjousten vertailu on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. Hankinnan kohteesta poikkeavia vaihtoehtoisia tai ehdollisia tarjouksia ei saa tehdä. Rinnakkaisia tarjouksia ei saa tehdä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskautta voidaan pidentää enintään kahdella (2) vuodella yksi (1) vuosi kerrallaan. Jatkokaudella sopimusehdot ovat tämän puitesopimuksen mukaiset. Kuntahankinnat ilmoittaa optiokauden mahdollisesta käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä kirjallisesti viimeistään 3 (kolme) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hotellit Helsingissä ja Vantaalla
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hotellimajoituspalvelut. (55110000-4)
Hotellipalvelut. (55100000-1)
Hotellien kokous- ja konferenssipalvelut. (55120000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueeseen haetaan kiinteähintaisia hotellipalveluita Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydestä. Tarjoajan tulee tarjota 1-2 Helsingin hotellia ja 1 Vantaan hotelli. Tarjottujen hotelleiden tulee täyttää niille asetetut pakolliset laatuvaatimukset, jotka on määritelty liitteessä 3. Hintalomake B. Tarjousvertailu tehdään hotellikohtaisesti niin, että jokaisen hotellin osalta hinnan painoarvo on 85 pistettä ja laadun painoarvo 15 pistettä. Pisteytettävät laatutekijät on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Osa-alueeseen valitaan hotelleita kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä, kunnes määritelty huoneiden lukumäärä eli huonekapasiteetti täyttyy. Palveluiden hinnoittelu ja tarjousten vertailu on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. Hankinnan kohteesta poikkeavia vaihtoehtoisia tai ehdollisia tarjouksia ei saa tehdä. Rinnakkaisia tarjouksia ei saa tehdä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskautta voidaan pidentää enintään kahdella (2) vuodella yksi (1) vuosi kerrallaan. Jatkokaudella sopimusehdot ovat tämän puitesopimuksen mukaiset. Kuntahankinnat ilmoittaa optiokauden mahdollisesta käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä kirjallisesti viimeistään 3 (kolme) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 223-511213

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Hotellit koko Suomen alueella

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Hotellit Helsingissä ja Vantaalla

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikkö on havainnut tarjouspyynnön hankintailmoituksessa teknisen virheen, jonka johdosta kilpailutus keskeytetään. Havaitun virheen korjaaminen korjausilmoituksella ei enää ollut mahdollista, koska tarjousten jättöaika oli liian lähellä. Virheen johdosta tarjouksia ei voinut jättää osa-alueittain, kuten tarjouspyynnön mukaisesti olisi pitänyt olla mahdollista. Teemme uuden kilpailutuksen heti, kun se on mahdollista tämän keskeytysilmoituksen jälkeen. Uuteen kilpailutukseen korjaamme havaitun virheen, jolloin tarjousten jättö osa-alueittain mahdollistuu. Muilta osin tarjouspyyntöä tai sen liitteitä ei muuteta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.12.2018
«« Takaisin