«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : KASI -lisähankinta

14.12.2018 10:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025564
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 240-549262

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Kansallinen henkilötunnus 0952029-9
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite kirjaamo.pvlogle@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitewww.puolustusvoimat.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

KASI -lisähankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
NUTS-koodi Länsi-Suomi (FI19)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

SIMULOINTIJÄRJESTELMÄN LISÄHANKINTASOPIMUS

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tuliaseisiin ja ampumatarvikkeisiin liittyvä koulutus ja simulointi. (80620000-6)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

927894 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

7000069427

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2018/S 143-328219

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000069427
V.1 Sopimuksentekopäivä
13.8.2018
V.2 Saatujen tarjousten lukumäärä

1

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä

1

V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Saab AB, Training & Simulation
Kansallinen henkilötunnus 556036-0793
Postiosoite Stenholmsvägen 20
Postinumero 561 85
Postitoimipaikka Huskvama
Maa Ruotsi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

927894 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
11.12.2018

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • teknisistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

«« Takaisin