«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) : Lupien ja valvonnan digitaaliseen hallintaan käytettävän tietojärjestelmän (Vallu) hankinta

07.12.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025382
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 237-541381

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1021277-9
Postiosoite:PL 66 (Opastinsilta 12 B)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tukes.vallu@tarjouslaatikko.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tukes.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lupien ja valvonnan digitaaliseen hallintaan käytettävän tietojärjestelmän (Vallu) hankinta
Viitenumero:
14950/02.03.02/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on ennakkoilmoitus vuoden 2019 keväällä toteutettavasta, Lupien ja valvonnan digitaaliseen hallintaan käytettävän tietojärjestelmän (Vallu) hankinnasta. Hankinta tulee kattamaan Valtorin tarjoamaan ympäristöön asennettavan ratkaisun toteutuksen joko toimittajan valmisratkaisuun pohjautuen tai uutena sovelluksena. Hankinta tulee lisäksi kattamaan ratkaisun yllä- ja kunnossapitopalvelut sekä muut tarvittavat oheispalvelut, kuten esimerkiksi käyttäjäkoulutukset. Tulemme järjestämään hankintaa koskevan markkinakartoituksen talven 2018-2019 aikana. Lisätietoja sekä hankinnan että markkinakartoituksen etenemisestä ja kulusta tullaan julkaisemaan kohdassa VI.3) ilmoitetun mukaisesti erillisellä hankinnan sivustolla. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia eikä hankintayksikkö sitoudu järjestämään tässä ennakkoilmoituksessa kuvattua hankintaa. Kaikki tässä ilmoituksessa annetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua hankinnan kohteen määrittelyn edetessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu) on tietojärjestelmä, joka tukee Tukesia luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan mahdollistamisessa ja valvonnassa. Järjestelmä sisältää kolme ydinkokonaisuutta, jonka lisäksi siihen kuuluu tukevia komponentteja, kuten esim. työjonojen hallinta. Ensimmäinen kokonaisuuksista on sähköinen asiointi, jolla mahdollistetaan lupahakemusten sekä erilaisten ilmoitusten tekeminen. Kokonaisuus sisältää myös näihin liittyvän muun asioinnin, esim. lisätietojen toimittamisen. Toinen kokonaisuuksista on Tukesin lupa- ja ilmoituskäsittely, jolla mahdollistetaan asioinnista ja muiden järjestelmien kautta vastaanotettujen hakemusten ja ilmoitusten käsitteleminen ja dokumenttien valmisteleminen. Kolmas kokonaisuuksista on valvonta, jolla Tukes hoitaa mm. yksittäisten valvontatapahtumien suunnittelun, läpiviennin sekä siihen liittyvät jälkityöt, kuten vaatimusten hoitamisen seurannan. Tukesin käyttäjiä järjestelmällä on n. 80-100 hlö.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.2.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Lisää tietoa hankinnasta on ennakkoilmoituksen julkaisun jälkeen löydettävissä osoitteessa: https://sites.google.com/conversatum.fi/vallu Sivulla toimittajat voivat ilmoittautua hankintaa koskevan viestinnän jakelulistalle ja sillä tullaan myös mm. julkaisemaan tietoa järjestelmän hankkimiseen liittyvästä markkinakartoituksesta. Sivua tullaan päivittämään hankinnan edetessä hankintaan liittyvillä tarkemmilla tiedoilla. Toimittajia kannustetaan tarkkailemaan sivua aktiivisesti heti alusta alkaen hankinnan etenemisen seuraamista varten.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.12.2018
«« Takaisin