«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Luonnonvarakeskus : Early Warning -digipalvelu viljojen hometoksiiniriskin hallintaan

05.12.2018 15:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025309
Tarjoukset 4.1.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Luonnonvarakeskus
Y-tunnus 0244629-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tuotantojärjestelmät
Yhteyshenkilö Kirjaamo
Postiosoite PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postinumero 00791
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295326000
Sähköpostiosoite kirjaamo@luke.fi
Internet-osoite (URL) https://www.luke.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=212751&tpk=0e320d16-3434-4171-bf6c-eaaeb94f5848
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Early Warning -digipalvelu viljojen hometoksiiniriskin hallintaan
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
212751 (3595/02 10 01 00 05/2018)
Hankinnan kuvaus

Early Warning-digipalvelun tavoitteena on pienentää hometoksiiniriskiä ottamalla käyttöön digitaalisesti reaaliaikaista tietoa viljelijän tekemistä viljelytoimenpiteistä, kasvukauden aikaisista mittauksista ja sääolosuhteista, sekä liittää tiedot viljaketjussa liikkuviin viljaeriin. DON-toksiinin riskin arviointimalli tuodaan viljelijöiden ja viljaketjun asiantuntijoiden käyttöön kahdella eri tavalla: (1) web-palveluna ja (2) mobiiliapplikaationa (Android-käyttöjärjestelmällä ja IoS:llä). Toksiiniriskin arvioinnissa käytettävät syöttötiedot ovat lohkon toksiini- tai Fusarium-homeiden tartuntahistoria, viljelytekniikka (muokkaustapa, lajike, siemenen laatu ja peittaus) ja viljelykierto sekä säätiedot Fusarium-sienten tartunnan ja DON-toksiinin tuotannon kannalta kriittisissä kehitysvaiheissa. Tarjouspyynnön liitteinä 1 ja 2 on hankittavan palvelun kokonaisuuden tarkempi kuvaus.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
60000.00 - 80000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tapahtumakäsittelyohjelmistojen ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72232000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
4.1.2019 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin