«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Valtatie 6 ja maantie 870, Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, KU, Sotkamo, Kajaani

05.12.2018 15:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025306
Tarjoukset 7.2.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Pirkko Ylitalo
Postiosoite PL 86 (Veteraanikatu 1)
Postinumero 90101
Postitoimipaikka OULU
Maa Suomi
Puhelin +358295038290
Sähköpostiosoite pirkko.ylitalo@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=212965&tpk=74f0e554-cac3-4146-ac79-7b20d5fbc986
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Valtatie 6 ja maantie 870, Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, KU, Sotkamo, Kajaani
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
POPELY/1021/2018
Hankinnan kuvaus

Urakkaan sisältyy kaikki tilaajan laadituttaman rakennussuunnitelman mukaiset työt urakka-asiakirjojen mukaisesti siten, että työn lopputulos, rakenteet ja tekniset järjestelmät, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Urakan sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Urakan rakennuttaa Lapin ELY-keskus. Urakkakohde sijaitsee Sotkamon kunnan ja Kajaanin kaupungin alueella valtatie 6 ja maantie 870 liittymän läheisyydessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kainuu (FI1D8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
21.2.2019 - 31.10.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset ja valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.2.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin