«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Laukaan kunta : Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, puitejärjestely 2019-2020, optiovuodet 2021-2022

05.12.2018 15:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025302
Tarjoukset 4.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Laukaan kunta
Y-tunnus 0176478-2
Yhteyshenkilö Birgitta Lampela
Postiosoite PL 6 Laukaantie 14
Postinumero 41341
Postitoimipaikka Laukaa
Maa Suomi
Puhelin +358405719431
Sähköpostiosoite birgitta.lampela@laukaa.fi
Faksi +35814831525
Internet-osoite (URL) http://www.laukaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/laukaa?id=208803&tpk=88e0d245-e4a4-4797-9e7e-3110709ec080
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, puitejärjestely 2019-2020, optiovuodet 2021-2022
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
623/02.08.00/2018
Hankinnan kuvaus

Laukaan kunnan tekniset palvelut, tilapalvelu pyytää tarjoustanne pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimuskumppaniksi vuosille 2019-2020. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella erillisellä optiovuodella 2021 ja 2022. Toimeksiantoon kuuluu Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS12 (RT 10-11108) sekä Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK12 (RT 10-11109) mukaisia kohdekohtaisesti erikseen sovittavia tehtäviä. Toimeksiantajana toimii Laukaan kunnan teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan tilapalvelun henkilökunta. Tilaaja ei sitoudu tilattavien tehtävien määriin. Toimeksiantoon kuuluvia tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm. * tarveselvitysvaiheessa avustaminen * hankesuunnittelutyöryhmän jäsenenä toimiminen, tilatarveselvitykset, tilaluettelot, tontin käytön suunnittelu ja massoittelu * hankesuunnitelman laatiminen ja kokoaminen * hankkeiden esivalmistelutehtävät kuten väistötilojen käytön selvitykset * rakennuslupa asioiden valmistelu ja tietojen toimittaminen * huoneselostuksen laatiminen kunnossapito- ja korjauskohteissa ajantasa- piirustusten laatiminen (nykytilanteen digitointi) * kiinteistöjen kehitystehtävät ja käyttötarkoituksen muutosten suunnittelu * tarkepiirustusten laatiminen * suunnittelun koordinointi RAK-, LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa * kaavoitukseen liittyvät toimeksiannot mm. havainnollistaminen Edellytämme valittavilta toimijoilta kustannustehokasta, rehellistä, läpinäkyvää toimintaa, vankkaa ajan tasalla olevaa ammattitaitoa, aktiivista, asiantuntevaa ja jämäkkää otetta, kustannustietoutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Laukaan kunta laatii asemakaavat pääosin omana työnä. Taajamakuvallisesti merkittävien asemakaavaratkaisujen ja eri suunnitelmavaihtoehtojen visualisoinnissa ja havainnollistamisessa kunta käyttää ulkopuolisten asiantuntijoiden palveluja. Lisäksi kunta teettää visualisointia tonttimarkkinoinnin tarpeisiin. Tällaisia visualisointikohteita on vuosittain kahdesta viiteen. Sopimuskonsultin tulee pystyä laatimaan asemakaavaratkaisun pohjalta kolmiulotteisia visualisointeja. Ensisijainen tarve on liikkumattoman kuvan havainnollistamiseen, mutta joissain kohteissa tarvitaan myös animaatioita. Suuremmissa hankkeissa käytetään SokoPro-projektipankkia (Grano Oy) Kaikessa hankintaan ja suunnitteluun liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon ja hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Laukaa (K410)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnön mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Laatu: suunnittelijoiden osaaminen ja pätevyydet, lisäpisteet vähimmäisvaatimukset ylittävistä ominaisuuksista. (70)
  2. Halvin hinta (30)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
4.1.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin