«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka : Ensihoidon kenttäjohtoyksikkö 2019

05.12.2018 14:54
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025297
Tarjoukset 31.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka
Y-tunnus 1567535-0
Yhteyshenkilö Hannele Paasonen
Postiosoite PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero 00029
Postitoimipaikka HUS
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hannele.paasonen@hus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=210642&tpk=130f2e2f-1cea-4b8c-8299-7193b56b1a84
Hankintayksikön luonne
Muu: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ensihoidon kenttäjohtoyksikkö 2019
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HUS 242-2018
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on ensihoidon kenttäjohtoyksikkö varusteltuna pakettiauto-kokoluokan auton alustalle. Ajoneuvoa koskevat tekniset vaatimukset ja varusteet on lueteltu tarjouspyynnön liitteissä. Ajoneuvon tulee täyttää liitteessä 1 lueteltujen vaatimusten lisäksi kaikki sitä koskevat viranomaismääräykset (keskeiset määräykset lueteltu liitteessä 1). Toimittajan tulee hankkia mahdollisesti tarvittavat erikoisluvat. Hankinta toteutetaan ns. kokonaispakettina siten, että alustan ja korityön toimituksesta vastaa tilaajaan nähden yksi kokonaisvastuullinen toimittaja. Ajoneuvon tulee olla katsastettu ja rekisteröity sairasautoksi toimittajan toimesta ennen luovutusta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Moottoriajoneuvot. (34100000-8)
Päänimikkeistö
Ajoneuvojen korit. (34210000-2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous tulee laatia käyttäen tarjouspyynnön liitteissä olevaa numerointia teknisten vaatimusten osalta siten, että siinä vastataan liitteen jokaiseen kohtaan. Toimittaja vastaa rakennesuunnittelusta. Tarjoukseen tulee liittää piirrokset ja kuvat mittoineen tarjottavasta ajoneuvosta. Ajoneuvon rakenteen piirustukset, materiaaliselvitykset ja hyväksynnät on toimitettava tilaajalle.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.12.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin