«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Rovaniemen kaupunki : Etelärinteen vuokrapäiväkotihanke

06.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025246
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 235-536537
Tarjoukset 01.02.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=209030&tpk=14ec4ff3-7d46-490a-bd07-5100967e2ca6

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rovaniemen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1978283-1
Postiosoite:Jämytie 33
Postinumero:96190
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:rakennuspäällikkö Juha Välitalo
Puhelin:+358 505677418
Sähköpostiosoite:juha.valitalo@rovaniemi.fi
NUTS-koodi:Rovaniemi (K698)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Julkiset-hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=209030&tpk=14ec4ff3-7d46-490a-bd07-5100967e2ca6
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Etelärinteen vuokrapäiväkotihanke
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Rovaniemen kaupunkiin keskustan läheisyyteen toteutettavasta päiväkotihankkeesta. Päiväkoti toteutetaan 10 lapsiryhmälle ja sen suunniteltu bruttoala on noin 2.200 brm2. Hankkeen toteuttaja suunnittelee ja rakentaa päiväkodin ja vuokraa sen kaupungin käyttöön 20 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi. Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa päiväkodin käytettävyydestä ja ylläpidosta. Ylläpitopalvelut sisältävät kiinteistönhoidon, siivouksen ja vuosikorjaukset sekä käytettävyyden edellyttämät peruskorjaukset. Palvelujen sisältö määritellään tarjouspyynnön liiteaineistossa. Hankkeen toteuttaja vuokraa päiväkodin tontin kaupungilta. Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus keväällä 2019 ja käynnistää rakennustyöt kesällä 2019. Päiväkodin käyttöönoton tavoiteajankohtana on heinäkuu 2020.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Rovaniemi (K698)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Päiväkoti rakennetaan Rovaniemelle sille osoitetulle tontille osoitteessa Santamäentie 18–20.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse Rovaniemen kaupunkiin keskustan läheisyyteen toteutettavasta päiväkotihankkeesta. Päiväkoti rakennetaan Santamäentiellä korttelissa 3065 sijaitsevalle kaupungin omistamalle tontille ja sen suunniteltu bruttoala on noin 2.200 brm2. Uudisrakennukseen on tarkoitus suunnitella tilat 10 lapsiryhmälle (neljälle vuorohoitoryhmälle ja kuudelle tavalliselle päiväryhmälle). Hankkeen toteuttaja suunnittelee ja rakentaa päiväkodin ja vuokraa sen kaupungille 20 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi. Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa päiväkodin käytettävyydestä ja ylläpidosta. Ylläpitopalvelut sisältävät kiinteistönhoidon, siivouksen ja vuosikorjaukset sekä käytettävyyden edellyttämät peruskorjaukset. Palvelujen sisältö määritellään tarjouspyynnön liiteaineistossa. Hankkeen toteuttaja vuokraa päiväkodin tontin kaupungilta. Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus keväällä 2019 ja käynnistää rakennustyöt kesällä 2019. Päiväkodin käyttöönoton tavoiteajankohtana on heinäkuu 2020. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 70 % ja laadun 30 %. Valintaperusteita on kuvattu tarjouspyynnön liiteaineistossa. Projektikieli on suomi. Tarjouksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Lisätietoja hankinnan sisällöstä annetaan hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyynnön liiteaineistossa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:254 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.2.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.2.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa ja tulostettavissa Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Hankintaa koskevat kysymykset tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään ke 2.1.2019 klo 12:00 mennessä. Kysymyksiin annetut vastaukset pyritään julkaisemaan ma 14.1.2019 klo 12:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa samassa osoitteessa kuin missä tarjouspyyntöaineisto julkaistaan hankintailmoituksen yhteydessä. Tarjousten toimittamistapaa koskevat tiedot on esitetty tarjouspyynnössä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.12.2018
«« Takaisin