«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori : Ulkoasiainhallinnon kiinteän verkon puhelinjärjestelmäpalvelut

06.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025234
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 235-537566
Osallistumishakemukset 04.01.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=209499&tpk=e5896ce3-7ecf-44e3-8903-984591a7b8fd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2574261-7
Postiosoite:Vapaudenkatu 58
Postinumero:40100
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jaana Rissanen
Puhelin:+358 295504000
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@valtori.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.valtori.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=209499&tpk=e5896ce3-7ecf-44e3-8903-984591a7b8fd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ulkoasiainhallinnon kiinteän verkon puhelinjärjestelmäpalvelut
Viitenumero:
796/02.05/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ulkoasiainhallinnon toimipisteiden puhelinjärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut sekä puhelinjärjestelmien hankinta ja niihin liittyvien laitteiden, varaosien ja muiden tarvittavien osien hankinta, asennus ja ylläpitoon liittyvät, paikan päällä tehtävät asennustyöt. Lisätiedot osallistumishakemuspyynnön liitteistä ja alustavasta tarjouspyynnöstä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet. (32500000-8)
Puhelinlaitteet. (32550000-3)
Lankapuhelinlaitteiden asentaminen. (51340000-7)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomi, mutta osa työstä tullaan tekemään ulkoasiainhallinnon toimipisteissä ulkomailla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta-asiakirjoissa kuvatun mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Hinta100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi tai tuomioistuimen sallittua hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tilaajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kuitenkin aikaisintaan vuoden, toimittajalla kahden (2) vuoden kuluttua voimaantulosta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Ulkoasiainhallinnon toimipisteiden laajentuessa tai uusien toimipisteiden aloittaessa valitulta toimittajalta voidaan hankkia toimipisteen tarvitsemat puhelinjärjestelmät ja niihin liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut tarvittavine laitteineen ja varaosineen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintalain 77 § 4 momentin mukaisesti hankintayksikkö vaatii, että palvelussa ja puhelinjärjestelmiin liittyvissä kokoamis- ja asennustöissä tarjoaja tai ryhmittymän jäsen itse toteuttaa palveluun ja asennuksiin liittyvät sekä toimipaikoissa tehtävät työt.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.1.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.12.2018
«« Takaisin