«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Vantaan Energia Oy : SIIVOUSPALVELUT 2019-2023

06.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025198
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 235-538369
Osallistumishakemukset 21.12.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=212778&tpk=0b77f604-7641-460f-a88c-df7c85b8aa03

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124461-3
Postiosoite:PL 95
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Carita Loukiainen
Puhelin:+358 982901
Sähköpostiosoite:tarjoukset.hankinta@vantaanenergia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaanenergia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=212778&tpk=0b77f604-7641-460f-a88c-df7c85b8aa03
I.6) Pääasiallinen toimiala
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
SIIVOUSPALVELUT 2019-2023
Viitenumero:
207620
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Vantaan Energia -konsernin kiinteistöjen siivouspalvelut.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Vantaan Energia -konsernin kiinteistöjen siivouspalvelut.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 30.4.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahden vuoden optiokaudella.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusehdoilla sekä vertailtavilla lisävaatimuksilla pyritään varmistamaan palvelun toimintavarmuus ja se, että toimittaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteena olevasta toimeksiannosta. Ehdokkaita valitaan vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) ehdokasta, ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli vähimmäisvaatimuksen täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme, Tilaaja voi valita haluamansa määrän ehdokkaita - vähintään 3, enintään 5 kohden - soveltuvien ehdokkaiden joukosta perustuen ehdokkaan referensseihin ja Rating Alfa -luokitukseen. Ehdokkaalla on oltava hankinnan kohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävästi kokemusta vastaavista toimituksista. Referenssivaatimukset on kuvattu liitteessä 1 referenssilomake. Referenssit tulee ilmoittaa osallistumispyynnön liitteellä 1. Tiedot tulee ladata kohtaan "Hankinnan kohteen kriteerit". Muut kelpoisuusvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnössä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.12.2018 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.12.2018
«« Takaisin