«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala : Pakilan alueurakka

06.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025172
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 235-537541
Tarjoukset 25.01.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=204394&tpk=def10ce9-5b82-43a5-b103-1cd4fc0b4ff6

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Elimäenkatu 5
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Johanna Hanhinen
Puhelin:+358 931022111
Sähköpostiosoite:johanna.hanhinen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=204394&tpk=def10ce9-5b82-43a5-b103-1cd4fc0b4ff6
Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saataville, nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta seuraavasta osoitteesta:
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=204366&tpk=1cab9140-1128-4e2e-be08-87646b6a53c7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pakilan alueurakka
Viitenumero:
HEL 2018-005827
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. (90600000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Pakilan, Paloheinän, Maunulan, Metsälän, Patolan ja Pirkkolan alueelle sijoittuva yleisten katu- ja viheralueiden ylläpidon alueurakka. Tarkempi määrittely hankinnan kohteesta on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puutarhanhoitopalvelut. (77300000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakkaan sisältyy asfalttipäällysteet, rakenteiden kunnossapito, varusteiden ja kalusteiden kunnossapito, kasvillisuuden kunnossapito, talvihoito, puhtaanapito, rakenteiden hoito, varusteiden ja kalusteiden hoito, laitteiden ja järjestelmien hoito, kasvillisuuden hoito ja kaupunkiluonnon ylläpito urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Urakka-alueen esittely Hankinnan kohdetta esitellään toimittajille tiistaina 17.12.2018 kl 8-11 järjestämällä bussikuljetus urakka-alueelle kohteesta Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki. Kokoontumispaikkana on talon ulkopuolella pääovien edustalla. Toimittajaa voi edustaa tilaisuudessa enintään yksi henkilö. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista sähköpostitse osoitteella johanna.hanhinen@hel.fi 12.12.2018 mennessä. Osallistuminen urakka-alueen esittelyyn ei ole edellytys kilpailuun osallistumiselle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Katutyönjohtaja5
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Vihertyönjohtaja5
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Urakan henkilöresurssit2
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Työmenetelmät16
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Sosiaaliset näkökohdat2
Hinta 70
II.2.6) Arvioitu arvo
7000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 30.9.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 173-392505
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.1.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:28.1.2019 12:00
Paikka: Helsinki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Loppuvuosi 2023.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnan ennakkoilmoitus on lähetetty julkaistavaksi EU-laajuisesti 7.9.2018. Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-018609 Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 173-392505 FI-Helsinki: Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.12.2018
«« Takaisin