«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupunginkanslia : KESKEYTYSILMOITUS Pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta

06.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025170
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 235-537172

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunginkanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 700
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Vinni
Puhelin:+385 931031544
Sähköpostiosoite:minna.vinni@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 700
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:minna.vinni@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin Konsernihankinta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2299269-6
Postiosoite:PL 700
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:minna.vinni@hel.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhdistus- ja pesuaineet. (39831200-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kattava valikoima pesu- ja puhdistusaineita Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten lisäksi Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen, ammattimaista käyttöä varten.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ammattisiivous ja -keittö
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puhdistus- ja pesuaineet. (39831200-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kattava valikoima pesu- ja puhdistusaineiden Helsingin kaupungin toimialoille ja liikelaitosten lisäksi Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ammattimaista käyttöä varten.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laajakäyttöisyys20
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan kohteen on kattava valikoima pesu- ja puhdistusaineiden Helsingin kaupungin toimialoille ja liikelaitosten lisäksi Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ammattimaista käyttöä varten.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pakkalan tuotanto
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puhdistus- ja pesuaineet. (39831200-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kattava valikoima pesu- ja puhdistusaineiden Helsingin kaupungin toimialoille ja liikelaitosten lisäksi Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ammattimaista käyttöä varten.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laajakäyttöisyys20
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan kohteen on kattava valikoima pesu- ja puhdistusaineiden Helsingin kaupungin toimialoille ja liikelaitosten lisäksi Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ammattimaista käyttöä varten

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 183-413665

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Ammattisiivous ja -keittö

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Pakkalan tuotanto

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta on keskeytetty. Tarjousten käsittely- ja vertailuvaiheessa ilmeni, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä, eikä se tuottanut yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, jolloin hankintayksikön on ollut mahdotonta suorittaa vertailua.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.12.2018
«« Takaisin