«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Erityisalat):
Liikennevirasto : LUIMA pohjatutkimukset

17.12.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025097
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 243-557054

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tommi.rosenvall@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
LUIMA pohjatutkimukset
Viitenumero:
LIVI/4833/02.01.10/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rataosa Luumäki - Imatra tavara

II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Toimeksiantoon kuuluu pohjatutkimusten, näytteiden ottojen ja näytteiden laboratoriokokeiden suorittaminen ja analysointi Luumäki - Imatra tavara ratahankkeelle tarjouspyyntöaineiston liitteenä olevien pohjatutkimusohjelmien mukaisesti. Lisäksi toimeksiantoon sisältyy tutkimuspisteiden edellyttämät mittaukset.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:10 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 069-153843

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
LUIMA pohjatutkimukset

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
23.3.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:VR Track Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007822-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:459265 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.12.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
VII.1.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rataosa Luumäki - Imatra tavara

VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Toimeksiantoon on kuulunut pohjatutkimusten suorittaminen Luumäki – Imatra kaksoisraidehankkeella ratasuunnittelussa laadittujen tutkimusohjelmien mukaisesti. Edellä mainittuja pohjatutkimusohjelmia on täydennetty ja/tai karsittu parhaillaan käynnissä olevien rakentamissuunnittelutoimeksiantojen yhteydessä, mikä on pääsääntöisesti lisännyt tarvetta lisätutkimuk-sille, varsinkin aikaisemmin tähän toimeksiantoon sisältymättömille hanke-alueen siltakohteille.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:13 kuukautta
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 546307 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:VR Track Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007822-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Tilattavat lisä- ja muutostyöt sisältävät alkuperäisen toimeksiannon mukaisia pohjatutkimustöitä, joiden työmäärät ovat muuttuneet lähtötiedoissa arvioiduista määristä. Lisäksi rakentamissuunnittelun edetessä on joillakin siltapaikoilla ilmennyt lisätutkimustarpeita.

Toimeksiannon sopimukseen on 6.7.2018 tilattu tilausmuutoksella nro 1 maanäytteiden laboratoriomäärityksiä ja routatutkimuslomakkeen laatimisen. Tilausmuutoksen arvo on 39 660,00 EUR ja se sisältyy edellä kerrottuun toimeksiannon kokonaisarvoon.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Toimittajalla on Luumäki – Imatra kaksoisraidehankkeella paikan päällä työhön erityisen sopivat resurssit sekä toimittaja on hyvin perehtynyt hankealueeseen.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 459265 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 546307 EUR
«« Takaisin