«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Sansia Oy : Iisalmen Terveyskampuksen 2. vaiheen rakentamisen pääurakka

04.12.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025027
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 234-533847

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sansia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2364760-8
Postiosoite:PL 2000, Viestikatu 3
Postinumero:70600
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Teemu Koponen
Puhelin:+358 447182900
Sähköpostiosoite:teemu.koponen@sansia.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.sansia.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2265875-1
Postitoimipaikka:Iisalmi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ylasavonsote.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Savo (FI1D2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ylasavonsote.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=212861&tpk=fec5f5e1-50b1-4b39-8756-34b6d4f9e7a6
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen agentuuri

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Iisalmen Terveyskampuksen 2. vaiheen rakentamisen pääurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Iisalmen Terveyskampuksen 2. vaiheen uudisrakennuksen rakentaminen, sekä optiona olemassa olevan sairaalarakennuksen peruskorjaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Iisalmi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hanke käsittää tontille rakennettavan uuden sairaalarakennuksen sekä piha-aluetöitä. Uudisrakennuksen laajuus on tällä hetkellä noin 5.000 brm2 ja kustannusarvio noin 12M€. Tavoite uudisrakennuksen käyttöönotolle on 2021 alkuvuosi. Tilaaja on tehnyt ja tekee hankkeen suunnittelusopimukset suoraan omiin nimiinsä. Arkkitehtisuunnittelu on käynnistynyt toukokuussa 2018. Urakka on suunniteltu toteutettavaksi tavoitehintaisena projektijohtourakkana. Hankkeen alustava aikataulu: - Suunnittelu 05/2018 - 2020 - Projektinjohtourakan kehitysvaihe 03/2019 - 08/2019 - Projektinjohtourakan toteutusvaihe (uudisrakennuksen rakentaminen) 11/2019 – kevät 2021 Tarkemmat tiedot hankkeesta toimitetaan varsinaisen tarjouspyynnön yhteydessä. Urakkaan sisältyy ennakkoilmoituksessa kuvattu optio / lisähankintamahdollisuus (peruskorjaus). Sansia Oy hoitaa urakan kilpailutuksen, kokonaisurakkasopimuksen syntyessä sopimuksen osapuolina ovat Ylä-Savon SOTE Kuntayhtymä ja urakoitsija.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakkaan sisältyy optio / lisähankintamahdollisuus olemassa olevan sairaalarakennuksen peruskorjauksesta. Muut ko. rakennuksen osat ovat peruskorjauksen aikana käytössä. Peruskorjauksen arvioitu laajuus on noin 4.000 brm2 ja kustannusarvio on noin 6,5 M€. Peruskorjaus ajoittuu uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen, arviolta kesä 2021 – kesä 2022.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarkemmat tiedot hankkeesta toimitetaan varsinaisessa tarjouspyynnössä. Tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisten soveltuvuusvaatimuksien ja määräysten lisäksi tarjoajan kelpoisuusehtoina tullaan soveltamaan tarjoajan liikevaihtoon, kokemukseen ja suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia, kokonaishankkeen laajuuteen ja vaativuuteen suhteutettuna. Vaatimukset tarkentuvat tarjouspyyntövaiheessa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.1.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Tarjoajaa koskevat pakolliset poissulkemisperusteet ja soveltuvuusvaatimukset tullaan ilmoittamaan sähköisesti ESPD-lomakkeella.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Liikevaihtovaatimus, suhteutettuna kokonaishankkeen laajuuteen ja vaativuuteen (vaatimus tarkentuu tarjouspyyntövaiheessa).

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

-

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kokemukseen ja suorituskykyyn liittyvät vaatimukset, suhteutettuna kokonaishankkeen laajuuteen ja vaativuuteen (vaatimus tarkentuu tarjouspyyntövaiheessa).

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

-

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.11.2018
«« Takaisin