«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Heinolan kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS: Kotihoidon kauppapalvelut Heinolan alueelle 3.12.2018-30.6.2019

04.12.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-025005
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 234-535861

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Heinolan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1068892-9
Postiosoite:Rauhankatu 3
Postinumero:18100
Postitoimipaikka:Heinola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Palvelupäällikkö Marjatta Lahti
Puhelin:+358 447978563
Sähköpostiosoite:marjatta.lahti@heinola.fi
NUTS-koodi:Heinola (K111)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.heinola.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Kotihoidon kauppapalvelut Heinolan alueelle 3.12.2018-30.6.2019
Viitenumero:
2737/02.08.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Heinolan kotihoidon kauppapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat pääasiassa iäkkäille, vammaisille tai pitkäaikaissairaille henkilöille kotiin kuljetettavat ruoka- ja päivittäistavarat paikallisesta myymälästä voimassa olevin hinnoin. Kauppapalvelu sisältää tilausten vastaanoton, tavaroiden keräilyn ja kuljetuksen asiakkaille tarvittaessa kaappiin, jääkaappiin ja/tai pakastimeen saakka.

Kauppapalvelun piirissä on 70 asiakasta (tilanne syyskuussa 2018). Kauppakasseja viedään noin 500 kassia kuukaudessa.

Tilaaja ei sitoudu tiettyihin asiakas- tai toimitusmääriin vaan toimitettavien kauppakassien määrä perustuu asiakkaiden tilauksiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Heinola (K111)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Heinolan alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta suoritetaan avoimella menettelyllä, ja hankinta alittaa Hankintalain 25 § kynnysarvon Hankintalain liitteen E 1-4 kohdissa tarkoitetuille sosiaali- ja terveyspalveluille.

Hankinnan kohde ja tausta on kuvattu tarjouspyynnössä omissa kappaleissaan.

Tarjottavan palvelun on täytettävä tarjouspyynnön liitteessä 2 mainitut vaatimukset.

Tarjoaja täyttää ja palauttaa liitteet 1-3 tarjouksensa mukana.

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin. Laadulliset näkökohdat on huomioitu siten kuin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvataan.

Hankinnan kustannukset eivät saa ylittää käytettävissä olevaa määrärahaa. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjous, mikäli tarjouksen hintataso ylittää määrärahatason.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Perussopimuskausi on 3.12.2018-30.6.2019. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden optiokauteen 1.7.2019-31.12.2020 siten kuin tarjouspyynnössä on kuvattu.

Tarjouspyynnön liitteet ovat:

Liite 1: Pyydettävät selvitykset / todistukset

Liite 2: Palvelun ominaisuudet ja siihen liittyvät vaatimukset

Liite 3: Hintalomake

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse.

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon hankintapäätöksen tiedoksianto voidaan tehdä.

Tarjousten käsittely, hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen tehdään lokakuun-marraskuun 2018 aikana. Hankintasopimus valitun toimittajan kanssa allekirjoitetaan marraskuun 2018 aikana.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 178-404039

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Kotihoidon kauppapalvelut Heinolan alueelle 3.12.2018-30.6.2019

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan kustannukset eivät saa ylittää käytettävissä olevaa määrärahaa. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjous mikäli tarjouksen hintataso ylittää määrärahatason.

Määräaikaan mennessä hankintayksikkö sai yhden (1) tarjouksen, joka hylättiin tarjouspyyntöä vastaamattomana. Tarjouksen sisältö ei ollut tarjouspyynnön vaatimusten ja ehtojen mukainen jätetyn hintatason osalta. Tarjouksen hintataso ylitti hankintaan varatun määrärahatason.

Hankinta keskeytettiin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.12.2018
«« Takaisin