«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus:
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy : Tutkimusreaktorin ja ydinvoimalaitosten rakennemateriaalitutkimuksen laboratorion käytöstäpoiston menetelmien ja konseptien vahvistaminen

06.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024768
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 235-538164

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2647375-4
Postiosoite:PL 1000
Postinumero:02044
Postitoimipaikka:VTT
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@vtt.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vtt.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Tutkimus ja kehitys

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tutkimusreaktorin ja ydinvoimalaitosten rakennemateriaalitutkimuksen laboratorion käytöstäpoiston menetelmien ja konseptien vahvistaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Radioaktiivisia jätteitä, ongelma- ja sairaalajätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevat palvelut. (90520000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Esisuunnitteluvaiheen suunnittelu- ja tukityö:

- FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoiston toteutukseen liittyvien menetelmien ja konseptien vahvistaminen,

- Otakaari 3:n materiaalitutkimuksen laboratorion (OK3 -laboratorio) käytöstäpoiston tuki.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Esisuunnitteluvaiheen suunnittelu- ja tukityö:

- FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoiston toteutukseen liittyvien menetelmien ja konseptien vahvistaminen,

- Otakaari 3:n materiaalitutkimuksen laboratorion (OK3-laboratorio) käytöstäpoiston tuki.

Esisuunnitteluvaiheen yhteydessä Fortum Power and Heat Oy (FPH) laatii FiR 1 -reaktorin ja OK3 -laboratorion käytöstäpoiston teknisiä suunnitelmia sekä kartoittaa käytöstäpoistossa syntyvien radioaktiivisten purkujätteiden välivarastoinnin ja loppusijoittamisen sekä tarvittaessa FiR 1 -reaktorin käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnin menettelyä Loviisan ydinvoimalaitokselle.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankkeessa on mahdollista edetä toisen vaiheen hankintana käytöstäpoiston yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja toteutukseen, mukaan luettuna jätteen välivarastointi ja sen päättyessä tarpeellinen loppusijoitusmenettely.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Tutkimusreaktorin ja ydinvoimalaitosten rakennemateriaalitutkimuksen laboratorion käytöstäpoiston menetelmien ja konseptien vahvistaminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
28.11.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Fortum Power and Heat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0109160-2
Postiosoite:Keilalahdentie 2-4
Postinumero:02150
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:600000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:600000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.12.2018

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Yksiselitteinen kuvaus suorahankinnan perusteista - Laki julkisista hankinnoista 40 §: teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta; – 40§ 2) kohta;

Ydinenergialain (990/1987) mukaisesti Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena syntyneet ydinjätteet tulee käsitellä, varastoida ja sijoittaa pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen.

VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin ja OK3-laboratorion käytön ja käytöstäpoiston seurauksena syntyvien ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden huollon järjestämiseksi VTT tarvitsee käyttöönsä asianmukaisesti luvitetun tilan jätteiden välivarastoinnille ja loppusijoitukselle Suomessa. FiR 1 -reaktorin käytöstäpoisto ja tämän seurauksena syntyvien ydinjätteiden sekä radioaktiivisten jätteiden varastointi muodostavat logistisen kokonaisuuden, johon kuuluvat mm. rakenteiden pilkkominen, jätemäärien ja -laatujen määritys, jätteiden pakkaaminen ja kuljetus sekä varastointi ydinvoimalaitosalueelle toimittajan omien jätteiden huoltoa haittaamatta. Vastaava pätee OK3-hankkeen radioaktiiviseen jätteeseen.

Reaktorin ja laboratorion käytöstäpoistojen (erillisiä) lupahakemuksia varten VTT on selvittänyt perusteellisesti eri vaihtoehtoja jätteiden välivarastoinnille ja loppusijoitukselle Suomessa. VTT on selvittänyt välivarastoinnin mahdollisuutta VTT:n hallinnassa olevassa maanalaisessa tilassa Espoon Otaniemessä, mutta tämä ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa. Ainoa vaihtoehto ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden välivarastoinnille ja loppusijoitukselle Suomessa on sijoittaa ne ydinvoimayhtiön hallinnassa oleviin, ydinvoimalaitosalueella sijaitseviin varastotiloihin.

VTT on neuvotellut molempien ydinvoimalaitoksia Suomessa käyttävien yhtiöiden kanssa [Fortum Power and Heat Oy (FPH) ja Teollisuuden Voima Oyj (TVO)] edellä mainittujen radioaktiivisten jätteiden välivarastoinnista ja loppusijoituksesta:

- FPH on sitoutunut esisopimuksella valmistelemaan VTT:lle välivarastointia ja loppusijoitusta osana yhdessä VTT:n kanssa toteutettavaa käytöstäpoiston ja jätehuollon kokonaisuutta. Jätteiden vastaanottajana sekä turvallisesta ja tehokkaasta välivarastoinnista ja loppusijoituksesta vastaavana Loviisan ydinlaitoksen luvanhaltijana FPH asettaa jätteelle omat laatukriteerinsä, joita jo FiR 1-reaktorin purkamisessa ja laboratorion puhdistamisessa on noudatettava. Tätä varten FPH todentaa jätepakkausten tarkan sisällön ja jätteiden nuklidi-inventaarien paikkansapitävyyden pakkaus- ja mittaustilanteessa,

- TVO on selvittänyt VTT:lle FiR 1 -reaktorin ja OK3-tutkimuslaboratorion käytön ja käytöstäpoiston seurauksena syntyvien jätteiden välivarastointia. TVO on neuvottelujen lähtökohtana rajannut pois eräitä FiR 1 -reaktorin purkamiseen liittyviä jätemateriaaleja sekä materiaalitutkimuksessa käytettyjen radioaktiivisten näytteiden vastaanoton ja varastoinnin. Tämä ei mahdollistaisi jätteiden välivarastoinnin ja loppusijoituksen kokonaisuutta, jonka VTT tarvitsee edetäkseen valtioneuvostolle esitetyn FiR 1:n käytöstäpoiston lupahakemuksen mukaisesti, sekä siihen läheisesti liittyvään laboratorion käytöstäpoiston hankinnassa. Olennainen edellytys luvan myöntämiselle on sopimuksin varmistettu ydinjätehuoltoratkaisujen valmistelu.

Suorahankintaperuste on tässä tapauksessa olemassa, koska kokonaisuutena ainoa järkevä tapa valmistella reaktorin käytöstäpoistoa ja jätteiden välivarastointia ja loppusijoitusta Suomeen, on hankkia nyt hankinnan kohteena oleva palvelukokonaisuus FPH:lta, jolla on kokemusta Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston suunnittelusta. VTT julkaisee vapaaehtoisen ilmoituksen suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Mahdolliset lisätietopyynnöt pyydämme ohjaamaan osoitteeseen: kilpailutus@vtt.fi

«« Takaisin