«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Qinetiq maalilennokkien ja varaosien hankinta

28.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024589
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 230-526751

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase1.fdflogcom@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Qinetiq maalilennokkien ja varaosien hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Maalilennokkijärjestelmän laitteiden ja varaosien hankinta.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Miehittämättömät ilma-alukset. (35613000-4)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

922821 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000074720
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi QinetiQ Target Systems Ltd
Kansallinen henkilötunnus 1877695
Postiosoite Kent, TN24 oGA, UK
Maa Yhdistynyt kuningaskunta
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

922821 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
27.11.2018

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • teknisistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Sovellettava laki Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011, jäljempänä puolustus- ja turvallisuushankintalaki). Hankinnan kohde on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tarkoittama puolustustarvikkeen osa, joka liittyy Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (2018/C 098/01) ML10 kohdan C.1. ("UAV":t, kauko-ohjatut ilma-alukset, automaattiset ohjelmoitavat ilma-alukset ja miehittämättömät "ilmaa keveämmät ilma-alukset") mukaiseen puolustustarvikkeeseen. Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankittavat tavarat kohdistuvat ainoastaan sotilaskäytössä olevaan kalustoon. Hankintamenettely Hankinta on puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittama suorahankinta; teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Valittu toimittaja on jo käytössä olevan maalilennokkijärjestelmän ja sen laitteiden ainoa valmistaja. Hankinnan toteuttaminen puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti suoraan Qinetiq Target Systems Ltd:ltä perustuu siihen, että kyseinen maalilennokkijärjestelmä ja sen laiteet ovat yhteentoimivia aikaisempien teknisten ratkaisujen kanssa. QinetiQ Target Systems:n lisäksi ei ole olemassa muita mahdollisia toimittajia, jotka voisivat toimittaa laitteita ja varaosia juuri tälle kyseessä olevalle maalilennokkijärjestelmälle. Yhteensopimattoman materiaalin hankkiminen johtaisi kohtuuttomiin vaikeuksiinmm. eri käyttäjäryhmien käyttökoulutusten, käyttöturvallisuuden sekä käyttöön ja määräaikaan perustuvien huoltojen osalta.

«« Takaisin