«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Liittymäpalvelun (LIPA) tuki- ja ylläpitopalvelun hankinta sopimuskaudelle 2018–2019

26.11.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024567
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 228-523038

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite contracts.fdflogcom@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Liittymäpalvelun (LIPA) tuki- ja ylläpitopalvelun hankinta sopimuskaudelle 2018–2019

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
NUTS-koodi Manner-Suomi (FI1)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on liittymä-, integraatio-, järjestelmänhallinta ja valvontaratkaisujen ja -palveluiden sekä muiden tietotekniikkapalveluiden kehittäminen ja tuottaminen koskien Liittymäpalvelu kumppaneille (LIPA) sekä Liittymäpalvelu puolustusvoimien käyttäjille (PVLIPA) -käytettävyyspalvelua sopimuskaudelle Q3/2018–Q2/2019.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Järjestelmä- ja tukipalvelut. (72250000-2)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

1000000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

BO12949

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2018/S 174-395927, 11.9.2018

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
BO12949
Nimi
Liittymäpalvelun (LIPA) tuki- ja ylläpitopalvelun hankinta sopimuskaudelle 2018–2019
V.1 Sopimuksentekopäivä
7.9.2018
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Fujitsu Finland Oy
Kansallinen henkilötunnus 0815044-1
Postiosoite PL 100, Fujitsu
Postinumero 00012
Postitoimipaikka Helsinki
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta: 1000000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
26.11.2018

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Palvelun toteutuskonsepti on Fujitsu Finland Oy:n puolustusvoimien käyttöön räätälöimä. Palvelulla on tuotettu hallinnollisten tietojärjestelmien käyttöpalveluita puolustusvoimien kumppaniorganisaatioiden ja puolustusvoimien käyttäjien välillä. Räätälöinnissä on otettu huomioon puolustusvoimien tietoturvavaatimukset ja sidosryhmäorganisaatioiden käytettävyystarpeet. Fujitsu Finland Oy:n palvelun osana toimittamat ohjelmat ja niihin liittyvä dokumentaatio sekä muut palveluun kuuluvat tai liittyvät dokumentit ovat Fujitsu Finland Oy:n tai Fujitsu Finland Oy:n päämiehen omaisuutta. Puolustusvoimat saa sovittua maksua vastaan ainoastaan oikeuden käyttää Fujitsu Finland Oy:n aineistoa, osana puitesopimuksen mukaista palvelua. Puolustusvoimilla ei ole oikeutta ilman Fujitsu Finland Oy:n lupaa osaksikaan jäljentää Fujitsu Finland Oy:n aineistoa. PVHALTU-projektissa on käynnissä suunnittelu palvelujen korvaamisesta kokonaan tai osittain Valtori TUVE -yksikön tuottamilla palveluilla. Liittymäpalvelu kumppaneille (LIPA) mahdollistaa PV:n tietojärjestelmien käytön sidosryhmien käyttäjille ja hallitun siirtymisen TUVE- ja TORI-palvelujen käyttöön siirtoprojektin aikana. Muun toimittajan tuottaman palvelun käyttäminen ei ole mahdollista ilman, että Palvelujen siirtoprojektien (PVHALTU2/3) toteutuminen vaarantuu.

«« Takaisin