«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ulkoministeriö : Kalusteasennukset ja pakkauspalvelu ulkoministeriölle

23.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024428
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 227-519577
Tarjoukset 22.01.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=210512&tpk=e1c3e9d8-977e-47c1-8ff6-1a98f45a247a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ulkoministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245973-9
Postiosoite:PL 176
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintaneuvonta.um@formin.fi
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://formin.finland.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=210512&tpk=e1c3e9d8-977e-47c1-8ff6-1a98f45a247a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kalusteasennukset ja pakkauspalvelu ulkoministeriölle
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). (51000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitesopimuksen piiriin kuuluvien toimeksiantojen kohteina ovat Suomen valtion omistamien ja vuokraamien edustustotoimitilojen ja virka-asuntojen sekä tilaajan ulkomailla hallinnoimien muiden kiinteistöjen kalusteasennukset ja Suomesta edustustoon lähetettävän materiaalin pakkaaminen vientipakkaus-tasoon. Osa-alueelle kalusteasennukset valitaan kolme toimittajaa. Osa-alueelle pakkaaminen valitaan yksi toimittaja, jolloin kalusteasennuksiin valituista toimittajista parhaat pakkaamis osa-alueen toimittaja valitaan pakkaamisen osa-alueen toimittajaksi. Tarjous tulee jättää molempiin osa-alueisiin, eli niin kalusteasennuksiin kuin pakkaamiseenkin. Sopimuskauden kokonaisarvo sisältää kalusteasennustyön, mutta myös matkakulut ja päivärahat.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kalusteasennus
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). (51000000-9), Toimistokäyttöön (FG08-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Muu kuin Suomi (FIZ)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomen edustustot

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kalusteasennukset ovat lähinnä irtokaluste- ja sisustusasennuksia. Oleellista on kuitenkin tehtäviin valittujen henkilöiden joustavuus, koska työt kohteessa voivat muuttua ja myös aikataulu voi muuttua.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
250000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 päivää
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pakkauspalvelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Pakkauspalvelut ja vastaavat palvelut. (79920000-9)
Pakkauspalvelut. (79921000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Edustustoihin lähetettävien taide-esineiden ja muun materiaalin pakkaaminen. Osa-alueelle kaluste-asennukset valittujen kolmen toimittajan joukosta valitaan pakkauspalvelun toteuttajaksi se, jolla parhaat pisteet pakkauspalvelujen osa-alueen tarjouksista. Toimittaja, joka ei tule valikoiduksi kaluste-asennusten osa-alueelle, ei voi tulla valituksi pelkästään pakkauspalvelun osa-alueelle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
50000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.1.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.1.2019 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan lopputuloksena tehdään kullekin osa-alueelle sopimus määriteltyjen toimittajien kanssa. Hankinnat puitejärjestelyn sisällä toteutetaan tekemällä tilauksia puitejärjestelytoimittajilta tai järjestämällä kevennetty kilpailutus. a) Tilaus puitesopimustoimittajalta Hankintayksikkö voi tilata puitejärjestelyn puitteissa palveluja suorahankintana parhaiten soveltuvaksi katsomaltaan puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta. Suorahankinnan käyttö puitejärjestelyssä on rajattu arvoltaan vähäisiin hankintoihin, jollaiseksi tässä puitejärjestelyssä määritelty hanke, jonka ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 30.000 euroa. b) Kevennetty kilpailutus Suuremmat ja myös osa ennakoidun arvon 30.000 euroa alittavistakin puitesopimusjärjestelyn puitteissa tehtävistä hankinnoista kilpailutetaan kevennettynä kilpailutuksena osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken. Hankintayksikkö lähettää kustakin tällaisesta hankinnasta kaikille osa-alueen toimittajille tarjouspyynnön, jossa kuvataan hankinnan kohde ja tarjousten vertailuperusteet. Kevennetyssä kilpailutuksessa yhtenä valintaperusteena voi olla hinta, Kevennetyssä kilpailutuksessa muina valintaperusteina voi olla myös toteutuksen ajankohta, tarjottavien henkilöiden vähimmäisvaatimukset ylittävä koulutus ja kielitaito, Kevennetyssä kilpailutuksessa muuna valintaperusteena voi olla myös minikilpailutuksen kohteena olevaan hankintaan liittyvä erityinen ratkaisumalli. Tilaaja voi toteuttaa kevennetyn kilpaillutuksen ajallisesti tai maantieteellisesti rajattuun kokonaisuuteen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2018
«« Takaisin