«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Liikennevirasto : Tapahtumajärjestäjäpalvelut hankinta

22.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024379
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 226-518087

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa-Elina Porras
Puhelin:+358 405504026
Sähköpostiosoite:kaisa-elina.porras@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tapahtumajärjestäjäpalvelut hankinta
Viitenumero:
LIVI/4437/02.01.12/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valtionhallinnon tukipalvelut. (75130000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Liikenneviraston (jäljempänä Tilaajan) tapahtumajärjestäjän palvelut puitejärjestely, johon valitaan yksi toimittaja. Hankinnan tavoitteena on hankkia Tilaajalle laadukas ja ammattitaitoinen, ns. täyden palvelun tapahtumajärjestäjä, joka huolehtii mm. sidosryhmätilaisuuksien ja henkilöstötapahtumien, messujen ja hanketapahtumien järjestämisestä. Yhteistyön määrä ja sisältö vaihtelevat vuosittain/tapahtumittain. Tapahtumajärjestäjän vastuulla saattaa olla joko koko tapahtuman toteutus tai vain ennakkoon sovittu osa sitä. Kaikki Tilaajan ja valitun tapahtumajärjestäjän välinen asiointi tapahtuu suomen kielellä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

pääkaupunkiseutu

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Liikenneviraston (jäljempänä Tilaajan) tapahtumajärjestäjäpalvelut puitejärjestely, johon valitaan yksi toimittaja. Hankinta sisältää Tilaajan ohjeiden mukaan yksittäisen tapahtumien suunnittelun, toteutuksen, ohjauksen ja jälkihoidon sopimuskaudella. Valittava tapahtumajärjestäjä huolehtii kokonaisvaltaisesti (ellei toisin ole kunkin toimeksiannon osalta erikseen sovittu) kaikista tapahtumiin liittyvistä järjestelyistä sekä palvelu- ja tuotehankinnoista. Tehtävät on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 2. Yhteistyön määrä ja sisältö vaihtelevat tapahtumittain ja vuosittain. Tilaaja järjestää vuosittain noin 10-15 tilaisuutta, joissa tapahtumajärjestäjän palveluita mahdollisesti käytetään. Tilaisuuksiin osallistuu arviolta 50-500 henkilöä, joista osa voi olla ulkomaalaisia. Tilaisuuksia voidaan järjestää Helsingin lisäksi myös muualla Suomessa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla. Tilaaja sopii kirjallisesti optiovuosien käyttöönotosta valitun tapahtumajärjestäjän kanssa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 164-375561

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
LIVI/4437/02.01.12/2018
Nimi:
Tapahtumajärjestäjäpalvelut hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20.11.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:5
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hogg Robinson Nordic Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203586-4
Postiosoite:Kumpulantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 503949613
Sähköpostiosoite:teresia.lindholm@hrgworldwide.com
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Internet-osoitehttps://fi.hrgworldwide.com/
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:600000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:600000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2018
«« Takaisin