«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos : F-18 Hornet-hävittäjäkaluston moottorin varaosien hankinta

22.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024286
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 226-518395

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Sähköpostiosoite purchase3.fdflogcom@mil.fi
Faksi +358299570239
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

F-18 Hornet-hävittäjäkaluston moottorin varaosien hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

F-18 Hornet-hävittäjäkaluston moottorin varaosien hankinta

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Avaruus- ja ilma-alusten osat sotilaskäyttöön. (35640000-2)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

3170705 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2018/S 202-460881

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi
F4104-GE-402 Moottoreiden varaosien hankinta
V.1 Sopimuksentekopäivä
5.11.2018
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi General Electric Company
Kansallinen henkilötunnus 132778
Postitoimipaikka Cincinnati
Maa Yhdysvallat
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

3170705 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
21.11.2018

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • teknisistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Hankinta kohdistettiin General Electric Companylle (myöhemmin GE), joka on F/A-18 Hornet-hävittäjäkaluston F404-GE-402 moottoreiden alkuperäinen ja ainoa valmistaja. GE omistaa hankittavien varaosien suunnittelu- ja valmistustiedot. GE ei myy osia välittäjille, siten niitä ei ole muualta saatavissa.

«« Takaisin