«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (Ksthky) : KESKEYTYSILMOITUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT

22.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024258
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 226-518068

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (Ksthky)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203738-4
Postiosoite:Koulukatu 2
Postinumero:29200
Postitoimipaikka:Harjavalta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Koskela
Puhelin:+358 449067556
Sähköpostiosoite:kaisa.koskela@ksthky.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ksthky.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.ksthky.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Euran kunta/perusturvapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0132239-4
Postiosoite:Terveystie 3
Postinumero:27510
Postitoimipaikka:Eura
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Niemi
Puhelin:+358 444224074
Sähköpostiosoite:anne.niemi@eura.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eura.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.eura.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Säkylän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0139937-5
Postiosoite:Rantatie 268
Postinumero:27800
Postitoimipaikka:Säkylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Susanna Holmlund
Puhelin:+358 444575231
Sähköpostiosoite:susanna.holmlund@sakyla.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.sakyla.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.sakyla.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Huittisten kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203762-4
Postiosoite:Risto Rytin katu 36
Postinumero:32700
Postitoimipaikka:Huittinen
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sinikka Piranen
Puhelin:+358 445604244
Sähköpostiosoite:sinikka.piranen@huittinen.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.huittinen.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.huittinen.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (Ksthky) pyytää tarjouksia Ksthky:n, Euran, Huittisten ja Säkylän (myöhemmin tilaaja) mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalveluista asumisyksikkökohtaisesti. Alustava sopimuskausi on 1.2.2019 – 31.1.2021 + 1 optiovuosi 1.2.2021- 31.1.2022. Jos hankintapäätös tulee lainvoimaiseksi 1.1.2019 mennessä, sopimuskausi aikaistuu kk:lla. Toimitusehdot ja laatuvaatimukset pysyvät vähintään tarjouspyynnön tasolla koko sopimuskauden. Tarjouspyyntö koskee uusia asumispalvelusopimuksia ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:ssä tarkoitettua asumispalvelua, jolla vastataan tilaajan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen erityyppisiin tarpeisiin. Asumispalvelut tuotetaan palveluntuottajan omissa tai vuokraamissa tiloissa. Hankittava palvelu sisältää kolmea eri asumispalvelun muotoa: A. Tuettu asuminen (jakaantuu omassa asunnossa asuva asiakas ja asumisyksikössä asuva asiakas), B. Palveluasuminen ja C. Tehostettu palveluasuminen

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tuettu asuminen (jakaantuu omassa asunnossa asuva asiakas ja asumisyksikössä asuva asiakas)
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuettu asuminen (jakaantuu: omassa asunnossa asuva asiakas ja asumisyksikössä asuva asiakas) on tarkoitettu asukkaalle, joka selviytyy päivittäisistä arkielämän asioista melko omatoimisesti ja hänellä on valmiuksia osittain itsenäiseen elämiseen. Asukas on usein lievästi mielenterveys- tai päihdekuntoutuja, jonka avun tarpeen taustalla saattaa olla fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn haastetta. Asuminen voidaan järjestää monella eri tavalla. Asukas voi asua joko omassa kodissaan (vuokra- tai omistusasunto), tukiasumista varten hankitussa (esim. välivuokratussa) asunnossa tai tukiasuntoja tarjoavassa asumisyksikön kerros-/rivitalossa. Asukas tarvitsee tukea ja kannustusta ajoittain yhdellä tai useammalla jokapäiväisen elämän osa-alueella. Tuen tarve on yksilöllistä ja voi vaihdella yksittäisistä tuki- tai ohjauskäynneistä viikossa päivittäisiin tarkistuskäynteihin. Asukas ei tarvitse tukea yöllä. Öisin turva-/puhelintuki on riittävä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tuetun asumisen sisältövaatimukset on kerrottu tarkemmin liitteessä 1. Palvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palveluasuminen
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluasuminen on tarkoitettu asukkaalle, joka ei tarvitse tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista, mutta jonka toimintakyky on alentunut niin, että se ei riitä omassa kodissa selviytymiseen sekä asukkaalle, joka kohentuneen toimintakyvyn ansiosta voi siirtyä tehostetusta, ympärivuorokautisesta palveluasumisyksiköstä palveluasumiseen. Asukas on usein mielenterveys- tai päihdekuntoutuja, jonka avun tarpeen taustalla saattaa olla fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn haastetta. Asukas ei kuitenkaan tarvitse tukea yöllä. Öisin turva-/puhelintuki on riittävä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Palveluasumisen sisältövaatimukset on kerrottu tarkemmin liitteessä 1. Palvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tehostettu palveluasuminen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asukkaalle, joka tarvitsee päihde- tai mielenterveysongelmista johtuen turvallisuutta, valvontaa ja tukea ympärivuorokautisesti ja jonka toimintakyky on alentunut niin, että palveluasumisessa annettava tuki ja valvonta ei ole riittävää.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tehostetun palveluasumisen sisältövaatimukset on kerrottu tarkemmin liitteessä 1. Palvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 211-483300

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Tuettu asuminen (jakaantuu omassa asunnossa asuva asiakas ja asumisyksikössä asuva asiakas)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Palveluasuminen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Tehostettu palveluasuminen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta keskeyttiin, koska tarkoitus on pidentää hankinta-aikaa. Hankinnasta tullaan julkaisemana uusi hankintailmoitus 11/2018. Hankinnalla on kiire.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.11.2018
«« Takaisin