«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveystoimiala : MARKKINAKARTOITUS/TIETOPYYNTÖ Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumisen hankintaan liittyen

19.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-024038
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 223-510320

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 6030
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Akusti Lankinen
Sähköpostiosoite:akusti.lankinen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hel.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
MARKKINAKARTOITUS/TIETOPYYNTÖ Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumisen hankintaan liittyen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan ilmoitus infotilaisuudesta koskien vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumisen järjestämistä. Tämä ilmoitus ei sido Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa eikä siihen osallistuvia palveluntuottajia.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla valmistellaan vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumisen hankintaa. Palveluasuminen järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa erityisen runsaasti vuorokauden eri aikoina. Kyse on ensisijassa asumisesta ja aktiivisesta omasta elämästä; ei hoidosta, hoivasta tai valvonnasta. Kyseessä on avopalvelu. Vaikeavammaisten palveluasumiseen kuuluu esteetön asunto, välttämätön apu asumisessa sekä riittävä asumisturvallisuus. Asiakas voi asua yksittäisessä asunnossa, asuntoryhmässä, palvelutalossa tai ryhmäkodissa riippuen palvelutarpeistaan.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Arvioitu palvelun tarve on yhteensä noin 400 eri asiakasta vuodessa. Arvioitu vuorokausimäärä on noin 145 500 vuorokautta asiakkaille vuotta kohden.

Tilaisuuden tavoitteena on muun muassa keskustella vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumisen järjestämisen muodoista sekä toiminnan sisällöstä ja laatuvaatimuksista. Tilaisuus järjestetään osittain työpajatyöskentelynä, jonka avulla kartoitamme palvelun nykyisiä ongelmakohtia ja tulevaisuuden järjestämistapoja.

Tuottajilla on myös mahdollista halutessaan esitellä oman palvelun hyviä käytäntöjä ja innovaatioita. Esityksiin on varattu aikaa 5 minuuttia / esittelijä ja tiukan aikaresurssin vuoksi voimme kuulla enintään kuutta eri palveluntuottajaa. Ilmoitathan halukkuudestasi esitelmän pitoon ilmoittautumisen yhteydessä.

II.2.14) Lisätiedot:

Kutsumme Teidät tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen 26.11.2018 kello 9.00 - 11.00 Kallion virastotaloon, neuvotteluhuone 1, 3.krs., Toinen linja 4 A.

Tilaisuuteen mahtuu enimmillään 40 osallistujaa ja toivomme, että yhtä palveluntuottajaa kohden saapuu max. 2 henkilöä. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen akusti.lankinen@hel.fi

Tervetuloa!

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30.4.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2018
«« Takaisin