«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Turun ammattikorkeakoulu Oy : FMS-järjestelmän päivitys

20.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023936
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 224-512067

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2528160-3
Postiosoite:Joukahaisenkatu 3
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turkuamk.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
FMS-järjestelmän päivitys
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teollisuuskoneet. (42000000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tiloissa olevan FMS – automaattivaraston modernisointi. Modernisoinnin tavoitteena on tuoda lisää visuaalisuutta FMS – järjestelmän käyttöön, luoda valmiudet digitalisaation laajamittaiselle hyödyntämisille sekä ylläpitää automaattivaraston käyttövarmuutta. FMS – Automaattivaraston modernisointi sisältää hyllystöhissin ohjauksen sekä mekaanisten ja sähköisten käyttölaitteiden uusimisen tarvittavilta osin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Järjestelmän ylläpito. (50324100-3)
Ohjaus- ja valvontajärjestelmä. (42961000-0)
Varastonhoitojärjestelmä. (42965100-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Modernisoinnin tulee ainakin sisältää mekaanisten ja sähköisten käyttölaitteiden päivityksen siltä osin, että toimittaja voi myöntää takuun koko FMS – järjestelmälle seuraavaksi 24 kuukaudeksi. Näiden lisäksi FMS-järjestelmä tarvitsee uuden ohjauksen (PLC) etävalvonnalla ja omalla UPS varavirtalähteellä. FMS – järjestelmän käyttöpaneelit on myös päivitettävä uusiin ja niiden määrää on lisättävä niin, että niitä on käytettävissä 5 kpl. Käyttöpaneelit pitää olla teollisuuskäyttöön tarkoitettuja sekä Windows 10 – pohjaisia tietokoneita ja niissä pitää olla hiiren ja näppäimistön lisäksi kosketusnäyttö. FMS-järjestelmä tarvitsee myös uuden ohjausohjelmiston. Ohjelmistossa pitää olla koneliitynnät kaikki FMS-järjestelmän koneisiin sekä työkalujen esiasetuslaitteeseen. Ohjelmiston pitää pystyä ohjamaan tuotantoa myös FMS-järjestelmän ulkopuolisissa valmistussoluissa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
2.1.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään pe 30.11.2018 klo 12.00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Sähköpostin otsikkokenttään tulee ilmoittaa viitteeksi: Turun amk, FMS-järjestelmän päivitys, tietopyyntö. Kiinnostuneille tarjoajille tullaan järjestämään hankinnan esittelytilaisuus. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua hyllystöhissin nykyiseen kuntoon sekä arvioida uusittavien komponenttien tarvetta. Yhteystietonsa lähettäneille tarjoajille tullaan ilmoittamaan tilaisuuden tarkempi ajankohta ja paikka. Esittelytilaisuus pyritään järjestämään joulukuun alussa. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.Hankintayksikkö voi käydä teknistä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa. Hankinnan tausta: Hankinta liittyy Turun ammattikorkeakoulun koordinoimaan Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros -investointihankkeeseen, joss rakennetaan vahva tutkimus- ja innovaatioympäristö, joka mahdollistaa Varsinais-Suomen teollisuuden teknisen kilpailukyvyn kehittämisen. Alueella tehdyt selvitykset suosittelevat panostamista nousukautta elävien alojen tutkimus- ja kehittämistoimiin, jotta teknisten alojen positiivinen rakennemuutos saadaan täysimääräisenä hyödynnettyä. UEDT hankkeen toimenpiteinä ovat kolmen pääteeman mukaiset investointiohjelmat: Digitaalinen tehdas, Uuden energian tutkimuskeskus ja AR/VR Keskus. Hankkeen tuloksena on elinvoimainen, innovatiivinen ja verkostoitunut Varsinais-Suomi, joka vaikuttaa positiivisesti koko Suomen hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Tuloksena on myös entistä tiiviimpi yhteistyö alueen korkeakoulujen kesken teknisten alojen tutkimus- ja kehitystyössä

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.11.2018
«« Takaisin