«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Saarijärven kaupunki : Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskus, vaihe 1, rakennustyöt

15.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023793
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 221-504909

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Saarijärven kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0176975-1
Postiosoite:Sivulantie 11
Postinumero:43100
Postitoimipaikka:Saarijärvi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Petri Seppänen
Puhelin:+358 451325500
Sähköpostiosoite:petri.seppanen@sitowise.com
Faksi:+348 144598421
NUTS-koodi:Saarijärvi (K729)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.saarijarvi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/saarijarvi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/saarijarvi?id=210196&tpk=30ed73b3-f21c-4f1e-8336-0f75a4a9165b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskus, vaihe 1, rakennustyöt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Opetus- tai tutkimuslaitosten rakentamistyöt. (45214000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen uudisrakentamistyöt. Rakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa erikseen kilpailutettavina urakoina. Rakennuksen 1-vaiheen pinta-ala on n. 5.500 m2 ja 2-vaiheen pinta-ala on n. 6.700 m2. Hankkeen toteutusmuotona on jaettu urakka. Hankintaan sisältyvät erilliset rakennus (=pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, ja rakennusautomaatiourakat. Rakennus on betonielementti rakenteinen 3- kerroksinen rakennus, jonka julkisivut ovat paikalla muurattu tiiltä ja puuverhousta. Vaiheen 1 rakennustyöt alkavat keväällä 2019 ja valmistuvat syksyllä 2020. Vaiheen 2 rakennustyöt alkavat keväällä 2021 ja valmistuvat syksyllä 2022.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Saarijärvi (K729)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuspaikan osoite on Koulutie 4, 43100 Saarijärvi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulu- ja kulttuurikeskuksen vaiheen 1 rakennustyöt.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
11000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 30.11.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
27.12.2018

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalta edellytetään, että tämä on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan tilaajavastuulain mukaisesti. Tarjoajalla on oltava hankkeen kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset sekä ajalliset edellytykset työn toteuttamiseen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
1.5.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2018
«« Takaisin