«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Ennakkoilmoitus Suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinnasta

14.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023734
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 220-503044

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0825915-6
Postiosoite:Linjatie 2
Postinumero:28430
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Liisi Ritala
Puhelin:+358 262771
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@satshp.fi
Faksi:+358 26277599
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.satshp.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/satshp

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/satshp?id=210408&tpk=071bd5e1-d869-4453-a3c8-b5715558f702
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ennakkoilmoitus Suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinnasta
Viitenumero:
18/66
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Röntgenlaitteet. (33111000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on ennakkoilmoitus. Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä ennakkoilmoitukseen vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Harjavallan terveyskeskuksen röntgenosastolle hankitaan suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto korvaamaan käytössä oleva laitteisto. Hankittavalla laitteistolla tulee voida kuvata pystyasennossa, bucky-pöydällä ja potilassängyssä kaikkia normaaliin röntgentoimintaan liittyviä natiivikuvauksia. Tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan arviolta tammikuussa 2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Harjavalta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Harjavallan terveyskeskuksen röntgenosastolle hankittava suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto korvaamaan käytössä oleva laitteisto.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
2.1.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2018
«« Takaisin