«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turku 2029 -säätiö : Turku 2029 -säätiön varainhoito

14.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023733
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 220-503895
Tarjoukset 17.12.2018 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=203769&tpk=d11e28b9-1ed1-4fcc-b9e0-29139661e69f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turku 2029 -säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2934847-3
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tapani Järvinen
Puhelin:+358 449075896
Sähköpostiosoite:tapani.jarvinen@turku.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=203769&tpk=d11e28b9-1ed1-4fcc-b9e0-29139661e69f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Säätiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Muu palvelutoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Turku 2029 -säätiön varainhoito
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Turku 2029 -säätiön toimeksiannosta tarjouksia säätiön varainhallinnasta. Hankinnassa on 2 osakokonaisuutta: 1. Osakkeet ja käteinen ja 2. Vaihtoehtoiset sijoitukset. Turku 2029 -säätiön sijoitettava pääoma on 21 miljoonaa euroa. Osakokonaisuuksien keskinäinen osuus sijoitettavasta pääomasta käy ilmi tarjouspyynnön liitteestä 3. Tarjoaja voi tarjota yhteen tai molempiin osakokonaisuuksiin. Kumpaankin osakokonaisuuteen valitaan yksi palveluntuottaja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osakkeet ja käteinen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
Salkunhoitopalvelut. (66140000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osakokonaisuus 1 käsittää osakkeet ja käteisen. Osakesijoitukset ja niiden malliallokaatio on eritelty liitteessä 3. Lähtökohtaisesti tälle osakepositiolle tavoitellaan viiden (5) prosentin vuosittaista tuottoa vallitsevassa markkinatilanteessa. Lisäksi säätiön sijoitussuunnitelmassa on mainittu muun muassa seuraavaa: Osakesijoitusten pääpaino tulee olla likvideissä, tasearvoltaan alhaisesti hinnoitelluissa yhtiöissä, joiden odotettu pitkän aikavälin osinkotuoton oletetaan olevan hyvä ja kasvava sekä osingonjakosuhteen (pay out ratio) osalta kestävä. Käteisellä tässä tarkoitetaan maksuliikennetilillä olevia varoja. Säätiö pidättää itselleen oikeuden hyväksyä vastapuolen, johon maksuliikennetili mahdollisesti avataan. Tilisijoituksen minimikoron tulee olla nolla prosenttia (0 %) eli negatiivisia korkoehtoja ei tilisijoitukselle hyväksytä. Osakokonaisuuden lähtökohta on, että osakepaino muodostaa suurimman osan salkusta pitkällä aikavälillä, mutta markkinatilanteen ja varainhoitajan taktisen näkemyksen mukaan käteisen paino voi ajoittain salkussa olla jopa 100 %. Osakekokonaisuuden varainhoidossa arvostetaan pääomien puolustamista/tappioriskin aktiivista rajoittamista allokaatiopäätöksillä. Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18§:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vaihtoehtoiset sijoitukset
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
Salkunhoitopalvelut. (66140000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on vaihtoehtoisista sijoituksista koostuva täyden valtakirjan varainhoitomandaatti. Sijoitusmandaatissa arvostetaan hajautusta sekä omaisuusluokka-, sijoitusstrategia- että maantieteellisellä tasolla ja hallinnollista helppoutta asiakkaan näkökulmasta. Vaihtoehtoisilla sijoituksilla haetaan hajautushyötyjä suhteessa muihin omaisuusluokkiin eli osakkeisiin, pitkiin korkosijoituksiin sekä käteiseen (max. maturiteetti 12 kk). Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tavoitellaan seitsemän (7) prosentin vuosittaista tuottoa (kaikkien kulujen jälkeen), josta vuosittaisena kassavirtatuottotavoitteena on viiden (5) prosentin tuotto. Vaihtoehtoiset sijoitukset voivat koostua epälikvideistä sijoituksista seuraavasti: epälikvidit korkosijoitukset (Private Debt), epälikvidit oman pääoman ehtoiset sijoitukset (Private Equity) ja epälikvidit kiinteistösijoitukset. Poikkeuksena sijoitusperiodin alkupuolella ja enintään kolmen vuoden ajan toimeksiannon alkamisesta sijoitusratkaisukokonaisuus voi sisältää likviditeetin hallinnoimiseksi myös likvidejä instrumentteja. Vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitusmandaatin varat tulee sijoittaa ensisijaisesti sijoituksiin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Näitä ovat vaihtoehtoiset korkosijoitukset, kiinteistösijoitukset ja pääomasijoitukset listaamattomiin yrityksiin. Vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitusratkaisussa ei sallita pääsääntöisesti hedge fund -tyyppisiä sijoituksia, raaka-ainesijoituksia tai muita likvidejä vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitusavaruuden tuotteita. Sijoitusratkaisun tavoitteena on altistua epälikvidiyspreemiolle. Kaikkien sijoituskohteiden osalta tulee varainhoitajan tiedostaa ja ottaa huomioon säätiön sijoitushorisontti eli säätiön varallisuus tulee olla likvidissä muodossa vuonna 2029, minkä vuoksi esim. Private Equity –tyyppisten sijoitusten tulee olla erääntyneet mainitussa aikaperiodissa. Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18§:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.12.2018 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.12.2018 11:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.11.2018
«« Takaisin