«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Laitilan kaupunki : Tuunan päiväkoti, uudiskohde, KVR-urakka

09.11.2018 19:25
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023451
Osallistumishakemukset 26.11.2018 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Laitilan kaupunki
Y-tunnus 0134480-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Mika Raula
Yhteyshenkilö Samuli Virtala / Sweco PM Oy, p.0406619071
Postiosoite Keskuskatu 30
Postinumero 23800
Postitoimipaikka Laitila
Maa Suomi
Puhelin +358285011
Sähköpostiosoite samuli.virtala@sweco.fi
Faksi +3582856790
Internet-osoite (URL) http://www.laitila.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/laitila?id=206090&tpk=2a8af105-3661-424a-ba5c-cbfb1a2d142d
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tuunan päiväkoti, uudiskohde, KVR-urakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
206090
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee uuden päiväkodin ja siihen liittyvien piha- ja liikennealueiden sekä rakennelmien rakentamista. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, joka sisältää kohteen kaikki suunnittelualat kattavan suunnittelun, rakentamisen, hankinnat, käyttöönoton ja muut vastuut, joita ei ole erikseen todettu urakkaohjelmassa kuuluvan rakennuttajan vastuulle. Urakka luovutetaan rakennuttajalle täysin käyttövalmiina. Rakennuspaikka sijaitsee Laitilan Tuunan kaupunginosassa osoitteessa Kaaritie 6, Laitila.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Talonrakentaminen. (45210000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Laitila (K400)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaan tulee olla toteuttanut viiden viimeisen vuoden aikana (urakka on otettu hyväksytysti vastaan 17.11.2013 – 16.11.2018 välisenä aikana) kaksi (2) vastaavaa kohdetta. Vastaavaksi kohteeksi luettavan kohteen tulee täyttää kaikki seuraavat ehdot: • kohteen pääkäyttötarkoitus on päiväkoti tai siihen rinnastettava toiminta • kohde on toteutettu samantasoisten rakennusmääräysten ja –ohjeiden mukaisesti, joita noudatetaan Suomessa • kohteen lopullinen urakkasumma (alv 0%) on ollut vähintään 1 500 000 € (miljoonaviisisataatuhatta euroa) • urakoitsijan on toiminut hankkeessa pääurakoitsijana ja päätoteuttajana, sekä vastannut hankkeen suunnittelun ohjauksesta. Toisen referenssin osalta vaatimus vastaamisesta hankkeen suunnittelun ohjauksesta voidaan korvata RALA-pätevyydellä 17.1 (a,b tai c) TAI muulla em. RALA-pätevyyttä vastaavalla luotettavalla kolmannen osapuolen varmentamalla pätevyydellä. Ehdokas nimeää: • rakennushankkeen vastuulliseksi projektipäälliköksi henkilön, jolla on vähintään tehtävää vastaava rakennusalan korkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto (insinööri, ins. AMK-taso tai ylempi) sekä vähintään viiden (5) vuoden työkokemus rakennusalalla projektipäällikkötasoisista tehtävistä • rakennushankkeen vastaavaksi työnjohtajaksi nimettävä henkilön, jolla on vähintään tehtävää vastaava rakennusalan korkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto (rakennusmestari, insinööri, ins. AMK-taso tai ylempi) sekä vähintään viiden (5) vuoden kokemus vastaavankokoisten hankkeiden vastaavan työnjohtajan tehtävistä. • vastuullisen arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, jonka tulee täyttää vaativa suunnittelutehtävä- vaativuusluokan pää- ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus (osoitetaan FISE:n myöntämällä pätevyydellä tai muulla luotettavalla selvityksellä). Pääsuunnittelijan tulee olla suunnitellut vähintään 1,5 miljoonan euron (alv. 0 %) arvoisen päiväkotihankkeen viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Hyväksyttävänä päiväkotihankkeena pidetään kohdetta, joka on valmistunut ja tilaajan hyväksymä aikaisintaan 11/2013. Ehdokkaalla on laatujärjestelmä, joka vastaa RALA- ja/tai ISO 9001-laatusertifioinnin mukaista laatujärjestelmää tai muulla tavalla luotettavasti osoittaa toimijan laadunhallinnan. Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen, Alfa Rating vähintään A+. Mikäli osallistumishakemuksen jättäneitä, soveltuvuusvaatimukset täyttäviä, ehdokkaita on enemmän kuin neuvotteluihin kutsuttava maksimimäärä, niin valinta neuvotteluihin kutsuttavista tehdään yritysreferenssien vastaavuuden (päiväkoti), lukumäärän ja tuoreuden mukaan.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ehdokkaan tulee osallistumishakemuksensa yhteydessä toimittaa: - Referenssilomake täytettynä. Yksilöimättömiä referenssejä ei huomioida. - Nimettyjen henkilöiden CV:t, joista käy ilmi henkilön osaaminen, koulutus ja kokemus. - Selvitys laatujärjestelmästä - Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating -raportti tai vastaava, joka sisältää tarjoajan riskiluokituksen. Tarjoajien, joiden Alfa Rating -luokitusta ei ole saatavissa Suomen Asiakastieto Oy:stä, tulee selvittää vakavaraisuutensa ja maksukykyisyytensä muulla luotettavalla selvityksellä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 34 §:ssä tarkoitetun neuvottelumenettelyn kaltaista menettelyä, jossa tarjoukset hankitaan neuvotteluoptiolla. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Lähtökohtaisesti toimittajan valinta perustuu ensimmäisiin tarjouksiin. Hankintayksikkö kuitenkin pidättää option tarjoajien kanssa neuvotteluun tarjousten täsmentämiseksi, jos saadut tarjoukset eivät vastaa hankintayksikön kuvaamaa tarvetta. Menettely antaa mahdollisuuden puuttua mahdollisiin hankinnan kohteen määrittelyn tai tarjouspyynnön epäselvyyksiin ennen toimittajan valintaa. HANKINNAN KULKU I. Hankintayksikkö toimittaa hankintailmoituksen julkaistavaksi ja asettaa tarjouspyyntömateriaalit vapaasti saataville. II. Kaikki halukkaat toimittajat voivat ilmoittautua tarjoajaksi jättämällä osallistumishakemuksen III. Hankintayksikkö tekee päätöksen osallistujista. Osallistumishakemuksen jättäneille toimitetaan kutsu jättää tarjous tai ilmoitus jatkoon valitsematta tulemisesta osallistujavalintapäätöksen mukaisesti. IV. Hankintaneuvottelut ja referenssikohteen esittelyt • Hankintayksikkö voi käydä tarjousaikana neuvotteluja tarjoajien kanssa. Neuvotteluissa voidaan neuvotella kaikista hankinnan näkökohdista tasapuolisuus ja syrjimättömyys huomioiden. V. Hankintayksikkö vertailee tarjoukset tarjouspyynnössä esitetyin perustein. VI. Hankintayksikkö • valitsee toimittajan ensimmäisten tarjousten vertailun perusteella TAI • kutsuu kolmen parhaaksi arvioidun tarjouksen tehneet toimittajat neuvotteluihin tarjousten täsmentämiseksi; tarjoajat kutsutaan neuvotteluihin vain neuvotteluiden ollessa hankinnan onnistumisen kannalta tärkeitä o hankintayksikkö päättää neuvottelut ja pyytää toimittajilta lopulliset tarjoukset o hankintayksikkö vertailee lopulliset tarjoukset ja valitsee toimittajan VII. Hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
8
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.11.2018 11.00
Lisätietoja

Tarjoajan on osallistuttava rakennuttajan järjestämään referenssikohteen esittelyyn. Esittelytilaisuudet pidetään tarjoajaksi kutsutuille. Esittelyajankohdat määritetään osallistujavalintojen jälkeen. Kohde-esittelyyn osallistumatta jättäminen on peruste tarjouksen hylkäämiseen.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin