«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) : OSAO Kotkantie 2, Oulu, olemassa olevan lukitusjärjestelmän laajentaminen

09.11.2018 16:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023449
Tarjoukset 19.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Y-tunnus 0992445-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kiinteistöpalvelut
Yhteyshenkilö Jani Oikarinen
Postiosoite Kiviharjuntie 6
Postinumero 90220
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358401838505
Sähköpostiosoite jani.oikarinen@osekk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.osekk.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/osekk?id=208882&tpk=c99e84c1-1ba2-4fba-953e-f7549592ca9a
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
OSAO Kotkantie 2, Oulu, olemassa olevan lukitusjärjestelmän laajentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
D/333/10.03.02/2018
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on iLOQ-lukitusjärjestelmän laajentaminen Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kiinteistössä Kotkantie 2 A-C sekä E-G-rakennuksissa. iLOQ-lukitusjärjestelmä on käytössä viereisessä olevassa Kotkantie 1 kiinteistössä sekä Kotkantie 2:ssa D-rakennuksessa. Katso lisätietoja kohdasta "Hankinnan taustaa". Hankinta sisältää olemassa olevaan järjestelmään sopivat lukkosylinterit sekä niissä vaadittavat tarvikkeet asennuksineen, avaimet ja avainten ohjelmointipäätteitä. Vastaavan tai muun lukitusjärjestelmän hankkiminen aiheuttaisi kohtuuttoman suuret taloudelliset kustannukset hankintayksikölle. Hankkimalla iLOQ-lukitusjärjestelmän laajennus pyritään tehostamaan taloudellisuutta ja julkisten varojen käyttöä. Tarjoajat ja tilaaja sitoutuvat noudattamaan lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista (21.8.2015/1085)

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Haat, lukkojen osat ja avaimet. (44522000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta toteutetaan Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) hankintamenettelyn 32 § ( avoin menettely) mukaan. Mikäli tarjouksista yksikään ei ole tarjouspyynnön mukainen tai jos tarjouksia ei voida hyväksyä, hankintayksikkö voi siirtyä § 34 ja § 35 mukaiseen neuvottelumenettelyyn tai 40 §:n mukaiseen suorahankintaan. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan missä tahansa vaiheessa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä/syistä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.11.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin