«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kahvila- ja kioskipalvelujen tuottaminen HYKS-sairaanhoitoalueen kiinteistöissä

12.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023441
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 218-500522

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vanessa Räsänen
Puhelin:+358 94711
Sähköpostiosoite:vanessa.rasanen@hus.fi
Faksi:+358 947175403
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Terveyspalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kahvila- ja kioskipalvelujen tuottaminen HYKS-sairaanhoitoalueen kiinteistöissä
Viitenumero:
HUS 003-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kahvilapalvelut. (55330000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUS kilpailuttaa tällä tarjouspyynnöllä HYKS-sairaanhoitoalueen sairaaloissa olevia kahvila- ja kioskitiloja koskevan vuokrasopimuksen. Vuokrauksen kohteena olevat kahvila-ja kioskitilat oheistiloineen ovat seuraavissa sairaaloissa: Iho- ja Allergiasairaala, Kirurginen sairaala, Psykiatriakeskus, Silmä- ja korvasairaala (2 kohdetta), Syöpätautien klinikka, Töölön sairaala, Meilahden sairaala, Naistenklinikka, Peijaksen sairaala ja Jorvin sairaala. Vuokrauksen kohde muodostaa kokonaisuuden eikä osatarjouksia sallita. Vuokrattavat tilat ovat tällä hetkellä vuokrattuina. Tämän kilpailutuksen mukainen vuokrasuhde alkaa, kun vuokratilat vapautuvat eli kun edelliset vuokrasopimukset irtisanomisen johdosta päättyvät (irtisanomisaika 6 kuukautta). Suunniteltu alkamisajankohta on syksyllä 2018. Toiminnan haltuunoton aikataulu sovitaan valitun toimijan kanssa erikseen. Tavoitteena on, että mahdollinen toimittajavaihdos ei aiheuta pitkää katkosta palvelutuotantoon.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUS hakee kahviloilleen uutta ilmettä, jossa asiakas pääsee tarvittaessa irtautumaan sairaalaympäristöstä. Tavoitteena on houkutteleva ja asiakaslähtöinen konseptikokonaisuus. HYKS-sairaanhoitoalueen11 sairaalakahvilaa on toteutusmahdollisuuksiltaan hyvin erilaisia. Kilpailutukselta haetaan tyyppikonseptia, joka muuntautuu jokaiseen HYKS-sairaanhoitoalueen sairaalakahvilaan sopivaksi huomioiden tilat ja asiakaskunnan sekä myynnissä olevat tuotteet. Tarjottavan konseptin tulee myös tukea terveyttä ja hyvinvoinnin edistymistä. Palvelun tarkempi kuvaus löytyy liitteestä 6 Palvelukuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteHinta 65 %
PerusteLaatu 35 % (laatuvertailu liite 12 Laatuarviointi)
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:25.10.2018 - 24.4.2024
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Lisäksi sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 014-029570

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kahvila- ja kioskipalvelujen tuottaminen HYKS-sairaanhoitoalueen kiinteistöissä

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
25.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sodexo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0907890-4
Postiosoite:Atomitie 5
Postinumero:00370
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:sari.vandecoevering@sodexo.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:5000000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.11.2018
«« Takaisin