«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto : Metsäpalojen lentotähystys

20.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023332
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 224-512658

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245422-5
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.avi.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Hansel Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hansel.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Metsäpalojen lentotähystys
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut. (60440000-4), Tulipalojen torjuntaan (FB08-8), Ala: metsät (QB49-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on metsäpalojen tähystyslentojen suorittaminen. Metsäpalojen tähystyslentojen lentotoiminnallisista vaatimuksista säädetään ilmailulaissa ja Liikenteen turvallisuusviraston määräyksissä.

Tähystyslennoilla tarkoitetaan palveluntuottajien oma-aloitteisia reittikohtaisesti laskettuun metsäpaloindeksiin perustuvia metsäpalojen tähystyslentoja (H371). Tähystyslennoiksi luetaan myös pelastusviranomaisten erikseen päättämät ja hätäkeskuksen hälyttämät savuhavaintojen tiedustelulennot (H372) ja maastopaloihin liittyvät lyhytkestoiset opastuslennot (H371) sekä pelastuslaitosten tilaamat harjoituslennot (H373).

Metsäpalojen tähystystoiminta on Pohjois-Suomen aluehallintaviraston (PSAVI) lakisääteinen tehtävä, jota palveluntuottaja tuottaa PSAVI:n puolesta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Valmisteilla oleva kilpailutus koskee noin kymmentä eri metsäpalojen tähystysreittiä, jotka sijoittuvat eri puolille Suomea. Nyt kilpailutettavat reitit määritellään tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Ks. myös kohta II.1.4).

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
7.1.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kilpailutuksesta kiinnostuneet tarjoajat voivat ilmoittaa yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Sähköpostin otsikkokenttään tulee ilmoittaa viitteeksi "PSAVI: Metsäpalojen lentotähystys".

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2018
«« Takaisin