«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen Päijät-Hämeessä

09.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023329
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 217-496578
Tarjoukset 14.12.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=208267&tpk=af88aba9-e752-410b-acfa-1741a7a0626f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postiosoite:Keskussairaalankatu 7
Postinumero:15850
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marita Lehtinen
Puhelin:+358 444828943
Sähköpostiosoite:marita.m.lehtinen@phsotey.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phhyky.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=208267&tpk=af88aba9-e752-410b-acfa-1741a7a0626f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen Päijät-Hämeessä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut. (79631000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee henkilökohtaisen avun työnantajina toimivien vammaispalvelulain (1987/380) asiakkaiden lakisääteisiä palkkapalveluita sekä avustajien palkanmaksua, jotka kunta on velvollinen korvaamaan. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Sopimus on voimassa määräaikaisena neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa määräaikaisen tai toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen noudattaen irtisanomisaikaa. Tilaajan irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta ja Toimittajan irtisanomisaika kuusi (6) kuukautta. Hankittava palvelu on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alue.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia palvelukokonaisuudesta, jonka avulla pystytään hallinnoimaan vammaispalvelulain nojalla (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380 ) tehtävää henkilökohtaisen avustajan työtä. Palvelu on lakisääteisten työnantajavelvoitteiden hoitamista työnantajan valtuuttamana, sisältää avustajien palkanlaskennan ja työnantajavelvoitteiden hoitamisen toimistopalveluna. Päijät-Hämeen kuntayhtymän alueella palkkoja maksetaan vuodessa noin 6100 - 6200 kappaletta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.12.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.3.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:14.12.2018 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2018
«« Takaisin