«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä : Linjastosuunnittelutyökalun kilpailutus

08.11.2018 13:48
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023321
Tarjoukset 12.12.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä
Y-tunnus 2274586-3
Postiosoite Opastinsilta 6A, PL 100
Postinumero 00077
Postitoimipaikka HSL
Maa Suomi
Puhelin +358947664444
Sähköpostiosoite hankinnat@hsl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hsl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=198227&tpk=17116b49-6763-4617-b178-e42e032027f1
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Linjastosuunnittelutyökalun kilpailutus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
388/02.08.00.00/2018
Hankinnan kuvaus

HSL on hankkimassa linjastosuunnittelun työkalua, jonka avulla käyttäjät voivat nopeasti tuoda kartalle nykyisiä joukkoliikennelinjoja ja näiden aikatauluja sekä suunnitella uusia reittejä ja aikatauluja. Työkalun tulee pystyä tarjoamaan arvio kartalle tuodun tai piirretyn linjaston kustannuksista, lähtömääristä, matkustajapotentiaalista ja saavutettavuudesta erilaiseen dataan peilaten (esimerkiksi nykyiset väestötiedot ja väestöennusteet, matka-ajat yms.). Suunnittelutyökalulla tehtyjä karttoja tulee pystyä jakamaan linkin avulla HSL:n sisällä työntekijöiden kesken muokattavaksi ja tarkasteltavaksi sekä yleisölle ja yhteistyötahoille tarkasteltavaksi. Ohjelman tulee olla käytettävissä 1.1.2019 alkaen. Ohjelmassa tulee olla seuraavat ominaisuudet: o Ohjelmaan pystyy tuomaan olemassa olevaa reitti- ja aikatauludataa GTFS-muodossa HSL:n yleisestä reittipoiminnasta (General Transit Feed Specification) o Ohjelmaan voi tuoda erilaista paikkatietoa ESRIn shapefile –muodossa (tai tab-muodossa)  Esimerkiksi HSL:n palvelutasoluokitus, väestö- ja työpaikka-aineistot, pysäkkikohtaiset nousijamäärät, kuntien aluejaot (esim. suur- ja pienaluejaot) o Ohjelmassa voi nopeasti luonnostella reittejä ja aikatauluja raahaa ja pudota –periaatteella o Ohjelman avulla voi tuottaa välittömästi väestö- ja saavutettavuusanalyysejä kartalle luonnostellusta linjastosta o Ohjelma laskee automaattisesti linjaston kustannuksia ja lähtöjen määrää ja arvioi resurssien käyttöastetta/linjaston tehokkuutta o Suunnitteluohjelmalla pystyy - tarkastelemaan nykyisiä reittejä - suunnittelemaan uusia reittejä - toteuttamaan sekä pientä aluetta koskevia, että strategisen tason laajoja linjastosuunnitelmia

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso kohta Soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso kohta Soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tämä hankinta on ns. pienhankinta, koska hankinnan ennakoitu arvo alittaa erityisalojen hankintalain 13 §:ssä mainitun kynnysarvon. Näin ollen hankintaan sovelletaan yleisiä hankintaoikeudellisia periaatteita, mutta ei hankintalainsäädäntöä muutoin kuin hankintaoikaisua koskevin osin. Hankinta toteutetaan HSL:n hankintaohjeen mukaisena ns. julkisena kevennettynä kilpailuna. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osaksi tai kokonaan tai olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Alihankkijaa voi käyttää hankinnan toteuttamisessa. Tarjouksessa on ilmoitettava Tarjoajan mahdollisesti käyttämä alihankkija, jota koskevat samat vähimmäisvaatimukset kuin tarjoajaa. Alihankkijasta tulee ilmoittaa samat kuin tarjoajalta edellytetyt tarjouspyynnön mukaiset tiedot ja selvitykset. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (30)
  2. Laatu (70)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.12.2018 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä
Postiosoite Opastinsilta 6A, PL 100
Postinumero 00077
Postitoimipaikka HSL
Maa Suomi
Puhelin +358 947664444
Sähköpostiosoite hsl@hsl.fi
Internet-osoite http://www.hsl.fi
«« Takaisin