«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus : Lupakäsittelyä koskeva tarjouspyyntö

08.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023307
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-494255
Tarjoukset 10.12.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=205159&tpk=de2fdb39-e8cc-4374-b2a9-1a539f810d70

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 297
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Orava
Puhelin:+358 295036095
Sähköpostiosoite:pekka.orava@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=205159&tpk=de2fdb39-e8cc-4374-b2a9-1a539f810d70
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lupakäsittelyä koskeva tarjouspyyntö
Viitenumero:
PIRELY/7584/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut. (71311300-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjousta teknisestä asiantuntijatyöstä viranomaislupien käsittelyyn Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen Keskitettyihin lupapalveluihin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjousta teknisestä asiantuntijatyöstä viranomaislupien käsittelyyn Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen Keskitettyihin lupapalveluihin. Tarjouspyynnön kohteena on maantiealueelle haettavien sähkö- tele-, maakaasu-, kaukolämpö- ja vesihuoltojohtojen sijoituslupien sekä liittymä- ja työlupien käsittelyyn liittyvä tekninen asiantuntijatyö. Lisäksi tarjouspyynnön kohteena on erikoiskuljetuslupien käsittelyyn ja erikoiskuljetusten sopimusasioihin liittyvä tekninen asiantuntijatyö. Tarjotuilla asiantuntijoilla tulee olla voimassa oleva tieturvallisuustutkinto suoritettuna ennen sopimuksen allekirjoittamista. Johtojen sijoitusluvissa ja työluvissa edellytetään Tieturva 2 korttia ja erikoiskuljetusluvissa edellytetään Tieturva 1 korttia. Työ on luonteeltaan toimistotyötä. Tilaajan arvio henkilötarpeesta on 1 - 2 henkilötyövuotta. Tilaaja valitsee 1 - 2 toimijaa. Sopimuskausi kattaa vuoden 2019 ja tilaajalla on lisähankintamahdollisuus (optio) vuodelle 2020.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden lisähankintaoikeuteen vuodelle 2020 (optio).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.12.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.12.2018 14:00
Paikka: Tampere

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2018
«« Takaisin