«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Mäntsälän Jäähalli Oy : Mäntsälän jäähallin laajennus- ja perusparannushankkeen maanrakennusurakka rakennusalueen esirakentamisesta

08.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023300
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-493090
Tarjoukset 23.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/3613/7e0619e8d4a63c6c69325a72aacb3610

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mäntsälän Jäähalli Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1787050-4
Postiosoite:Heikinkuja 4
Postinumero:04600
Postitoimipaikka:Mäntsälä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jorma Taljavaara
Puhelin:+358 400739030
Sähköpostiosoite:jorma.taljavaara@mantsalanjaahalli.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://http//:www.mantsalanjaahalli.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/3613/7e0619e8d4a63c6c69325a72aacb3610

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/3613/7e0619e8d4a63c6c69325a72aacb3610

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu: Kuntakonserniin kuuluva osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mäntsälän jäähallin laajennus- ja perusparannushankkeen maanrakennusurakka rakennusalueen esirakentamisesta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pyydämme kokonaishintatarjousta joka sisältää kaikki maa- ja pohjarakennustöiden rakennusselostuksessa mainitut työt tehtyjen suunnitelmien mukaan, sekä määräluettelon mukaiset maa-ainekset ja tarvikkeet kuljetuskuluineen.

Hanke käsittää vuonna 2003 käyttöön otetun jäähallin laajentamisen kaksirataiseksi, sekä nykyisen ja uuden hallin väliin sijoittuvan kolmikerroksisen osan, johon sijoittuu pukuhuone- ja sosiaalitiloja, kahvio- ja kokoustiloja, 8-ratainen keilahalli, telinevoimistelusali, toimistotilat sekä varusteiden kuivatus- ja säilytystilat. Nykyisen jäähallin Veteraanitien puoleiselle sivulle tehdään tilat neljälle pukuhuoneelle sekä toiseen kerrokseen juoksusuora. Laajennuksen yhteydessä nykyisen hallin kylmätekniikka, ilmanvaihto ja LTO-kojeisto sekä ilmankuivatus uusitaan yhdistämällä ne uuden jäähallin laitteistoon, talo- ja kylmätekniset automaatiojärjestelmät tulee ”keskustella keskenään” saumattomasti. Koko laajennuksen kerrosala on n. 5.000 krsm2.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6200000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Veteraanitie 4, 04600 Mäntsälä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Mäntsälän jäähallin laajennus ja perusparannushankkeeseen liittyvä rakennusalueen esirakentamisen maanrakennusurakka liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kokonaishintatarjoukseen sisältyy mm:

• Alueen raivaus ylimääräisestä materiaalista sekä eloperäisen maakerroksen poisto rakennusalueelta.

• Rakennusalueen läpi kulkevan hulevesiviemärin tilalle tehtävä rakennusaluetta kiertävä hulevesiviemäri

• Rakennuspohjan ja pysäköintialueen kaivaminen suunnitelman mukaisiin korkoihin ja kaivuumaiden kuljettaminen viranomaisen hyväksymälle kaatopaikalle.

• Naapurirakennuksen ja rakennuskaivannon väliin rakennettava työaikainen tukiseinä kaivantoa tukemaan.

• Rakennuspohjan kohdalle tehtävät yleistäyttötyöt ja salaojat kaivoineen. Yleistäytön päälle rakennettava painopenger urakoitsijan valitsemasta kitkamaasta tai louheesta sekä painumatarkkailulevyt. Ylipenger ja painumatarkkailulevyt poistetaan kesällä 2019 yleistasoon.

• Urakoitsija seuraa painumatarkkailupisteitä n. 6 kk ajan ja raportoi painumamittaus-tulokset viikon välein.

• Pysäköintialue kaivetaan ja täytetään suunnitelmien mukaisiin tasoihin.

Kokonaishintatarjouksen tulee sisältää kaikki maa- ja pohjarakennustöiden rakennus- selostuksessa mainitut työt tehtyjen suunnitelmien mukaan, sekä määräluettelon mukaiset maa-ainekset ja tarvikkeet kuljetuskuluineen.

Tilaaja järjestää sähkön ja veden tilaajan osoittamista sähkö- ja vesipisteistä.

Tarjoukseen tulee liittää yksikköhinnat oheiseen määräluetteloon.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat

- vastaavien hankkeiden referenssitiedot

- avainhenkilöiden pätevyystodistukset sekä referenssitiedot

- kuvaus yrityksen laadun varmistuksesta

- alustava toteutusaikataulu

- alustava työsuojelusuunnitelma

- alustava työ- ja laatusuunnitelma

Urakoitsija on velvollinen tutustumaan työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä ja hankkimaan tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
6200000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:7.12.2018 - 31.8.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan kelpoisuusehdot:

Tarjoajan on toimitettava tarjouksensa mukana seuraavat selvitykset osoittaakseen kelpoisuutensa ja päästäkseen pisteytykseen:

- kaupparekisteriote

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja verottajan vahvistama maksusuunnitelma

- todistus arvonlisävero-, ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta

- todistus TYEL – ja YEL -vakuutusmaksujen maksamisesta

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

- selvitys henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta

- todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta, vakuutuksen määrä vähintään 1.000.000 €

- selvitys liikevaihdosta, liikevaihdon oltava vähintään 200.000 € alv 0 %

- selvitys yrityksen laatujärjestelmästä, yrityksellä on oltava vähintään yrityskohtainen laatujärjestelmä

Edellä vaadittuja todistuksia voi korvata esimerkiksi Tilaajavastuu.fi -todistuksella tai RALA -pätevyystodistuksella, mikäli vaaditut tiedot selviävät näistä todistuksista yksiselitteisesti. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat

- vastaavien hankkeiden referenssitiedot

- avainhenkilöiden pätevyystodistukset sekä referenssitiedot

- kuvaus yrityksen laadun varmistuksesta

- alustava toteutusaikataulu

- alustava työsuojelusuunnitelma

- alustava työ- ja laatusuunnitelma

Urakoitsija on velvollinen tutustumaan työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä

ja hankkimaan tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan keväällä 2019. Koska toisen kaukalon alueelle tehtävä painopenger tulee olla paikoillaan vähintään kuusi kuukautta, tulee maanrakennustyöt aloittaa välittömästi jotta varsinaiset rakennustyöt voivat edetä ilman keskeytystä.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 22.2.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.11.2018 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2018
«« Takaisin