«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ålands Hälso- och Sjukvård : Upphandling av företagshälsovårdstjänster

08.11.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023263
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-494200
Tarjoukset 02.01.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://www.e-avrop.com/ahsax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=37281

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ålands Hälso- och Sjukvård
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1907542-4
Postiosoite:PB 1091
Postinumero:22111
Postitoimipaikka:Mariehamn
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Upphandlingschef Christina Nukala-Pengel
Puhelin:+35 818535156
Sähköpostiosoite:christina.nukala-pengel@ahs.ax
NUTS-koodi:Ahvenanmaa (FI200)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ahs.ax

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.e-avrop.com/ahsax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=37281

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.e-avrop.com/ahsax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=37281

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ålands landskapsregering
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Upphandling av företagshälsovårdstjänster
Viitenumero:
UH-2018-21
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työterveyshuollon palvelut. (85147000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för företagshälsovårdstjänster för de anställda vid ÅHS i enlighet med god företagshälsovårdspraxis.

De företag och företagare som finns på Åland, kan om de vill, dra nytta av den företagshälsovård som konkurrensutsatts av Ålands hälso- och sjukvård och teckna egna avtal med serviceproducenten. Serviceproducenten har inte rätt att vägra ta emot dessa företag (hälsovårdslagen 1326/2010)

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1830000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työterveyshuollon palvelut. (85147000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Ahvenanmaa (FI200)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för företagshälsovårdstjänster för de anställda vid ÅHS i enlighet med god företagshälsovårdspraxis.

De företag och företagare som finns på Åland, kan om de vill, dra nytta av den företagshälsovård som konkurrensutsatts av Ålands hälso- och sjukvård och teckna egna avtal med serviceproducenten. Serviceproducenten har inte rätt att vägra ta emot dessa företag (hälsovårdslagen 1326/2010)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:11.2.2019 - 10.2.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Option om förlängning av avtal med 3+2 år

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Option om förlängning av avtal med 3+2 år.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Företagshälsovården skall genomföras av tillräckligt antal legitimerade läkare och legitimerade hälsovårdare som har sådan behörighet för yrkesutbildade personer inom företagshälsovård som anges i 12 respektive 13 § i Statsrådets förordning om god företagshälsovårdspraxis (708/2013). Tjänsteleverantören skall ha legitimerad fysioterapeut och legitimerad psykolog med sådan behörighet som anges i 14 § i Statsrådets förordning om god företagshälsovårdspraxis (708/2013). Tjänsteleverantören skall beskriva hur detta krav uppfylls när verksamheten inleds.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.1.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 2.5.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.1.2019 07:30
Paikka: Upphandlingschefens rum

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29-5643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 29-5643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2018
«« Takaisin