«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Hyvinkään kaupunki : Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu_2018

08.11.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023260
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-494901
Tarjoukset 11.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa?id=206193&tpk=0c932a0a-f853-4032-9370-dbb4f8d9a7e8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hyvinkään kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0125866-0
Postiosoite:Kankurinkatu 4-6
Postinumero:05800
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sinikka Leppälä
Puhelin:+358 1945911
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@hyvinkaa.fi
NUTS-koodi:Hyvinkää (K106)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hyvinkaa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa?id=206193&tpk=0c932a0a-f853-4032-9370-dbb4f8d9a7e8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu_2018
Viitenumero:
Varhaiskasvatuspalvelu_2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lasten päivähoitopalvelut. (85312110-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat varhaiskasvatuspalvelut. Palvelun tulee perustua varhaiskasvatuslakiin (540/2018) ja -asetukseen (753/2018). Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen käsittäen suomenkielisen sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun. Tarjous on mahdollista jättää molempiin tai vain toiseen osakokonaisuuteen. Hankinnassa noudatetaan hankintaan soveltuvia kohtuullisia määräaikoja. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon § 25 ylittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen E-liitteen mukainen palveluhankinta. Hankinnan ennakoitu kalenterivuosittainen arvonlisäveroton arvo on suomenkielisessä osakokoonaisuudessa noin 175 000 euroa ja ruotsinkielisessä noin 400 000 euroa. Kyseessä on arvio, joka ei sido Hyvinkään kaupunkia eikä muita mahdollisia hankinnassa mukana olevia yhteisöjä. Kilpailutuksen käytännön toteutuksesta vastaa Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2300000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Suomenkielinen varhaiskasvatuspalvelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lasten päivähoitopalvelut. (85312110-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Hyvinkää (K106)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Suomenkielisen varhaiskasvatuspalvelun osalta (osa I) hankinnan kohteena on kunnan omaa tuotantoa täydentävän palvelun hankinta. Tarkoituksena on, että palvelut tuotetaan palveluntuottajan tiloissa, palveluntuottajan kiinteässä toimipisteessä, joka sijaitsee Hyvinkään kaupungin taajama-alueella Uusien, alalle tulevien yritysten tai uusien yksiköiden on käynnistettävä palvelutuotanto viimeistään puolentoista (1,5) vuoden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä. Muutoin tarjoajilla on oltava valmius palveluntuotannon käynnistämiseen heti sopimuskauden alusta lukien.

II.2.6) Arvioitu arvo
700000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.7.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli hankintayksikkö ei irtisano sopimusta määräajassa.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lasten päivähoitopalvelut. (85312110-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Hyvinkää (K106)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun osalta (osa II) tilaaja järjestää palvelut tämän hankinnan perusteella eikä tilaajalla ole omaa palveluntuotantoa. Ruotsinkielisenä palveluna ei pidetä kielikylpynä järjestettävää varhaiskasvatusta. Hankinnan kohteena ei ole kielirikasteena (kielikylpy) järjestettävä varhaiskasvatus. Tarkoituksena on, että palvelut tuotetaan palveluntuottajan tiloissa, palveluntuottajan kiinteässä toimipisteessä, joka sijaitsee Hyvinkään kaupungin taajama-alueella. Uusien, alalle tulevien yritysten tai uusien yksiköiden on käynnistettävä palvelutuotanto viimeistään puolentoista (1,5) vuoden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä. Muutoin tarjoajilla on oltava valmius palvelutuotannon käynnistämiseen heti sopimuskauden alusta lukien.

II.2.6) Arvioitu arvo
1600000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.7.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli hankintayksikkö ei irtisano sopimusta määräajassa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.12.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Sopimustoimittajiksi hyväksytään mukaan kumpaankin osakokonaisuuteen kaikki tarjouksen jättäneet kelvolliset tarjoajat. Tarjousten vertailu suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Laadun painoarvo on 100 %. Hankintayksikkö määrittelee tarjouspyyntöasiakirjoissa palvelua koskevat hinnat, jotka ovat käytössä sopimuskauden aikana. Hinnat ovat kiinteitä, joita ei ole sallittua ylittää tai alittaa. Palveluntuottajat asetetaan keskinäiseen etusijajärjestykseen palvelun laadun arvioinnin perusteella. Palvelun laadun arvionti toteutetaan hoito-, opetus- ja kasvatushenkilöstön pysyvyyden, lisäkoulutuksen sekä palveluntuottajien tarjoamien tilojen ja toimintavälineiden arvioinnin perusteella liitteen 3 Lisälaatu mukaisesti. Sopimuskauden aikana tehtävät tilaukset perustuvat tilaajan varhaiskasvatuksesta vastaavan organisaation tekemiin lasten hoitopaikkakohtaisiin valintoihin ja päätöksiin. Lapsen hoitopaikan valinnoissa otetaan huomioon mm. lapsen ja lapsen perheen tarpeet, perheen olosuhteet ja toiveet kuten asuinpaikka, liikenneyhteydet, sisarustilanne ja muut vastaavat henkilö- ja perhekohtaiset seikat. Sopimuskauden aikana noudatetaan palveluntuottajan välistä kilpailutukseen perustuvaa etusijajärjestystä, mikäli useamman palveluntuottajan hoitopaikka olisi edellä mainittujen valintaperusteiden perusteella soveltuva. Tilaaja hankkii palvelua tarpeensa mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella. Tarjoajalla ei ole yksinoikeutta toimituksiin tilaajalle. Tarjoajan oikeutta tarjota muille ei rajoiteta, mutta tarjoajan on sitouduttava tarjoamaan palvelua tilaajalle sopimuksen mukaisesti.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2018
«« Takaisin