«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki : Ruokapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmä

08.11.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023257
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-494239
Tarjoukset 10.12.2018 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=201734&tpk=3587b8e6-f969-4b0a-b111-431443123be8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lappeenrannan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162193-3
Postiosoite:Villimiehenkatu 1
Postinumero:53100
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Julia Lindqvist
Puhelin:+358 408437331
Sähköpostiosoite:julia.lindqvist@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Saimaan Tukipalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162017-2
Postiosoite:Tukkikatu 1
Postinumero:53900
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:petri.levanen@saimaantukipalvelut.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.saimaantukipalvelut.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Ruokolahden kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0163013-5
Postitoimipaikka:Ruokolahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ruokolahti.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ruokolahti.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245512-1
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirsi Hyvönen
Sähköpostiosoite:lappeenranta.taloustoimisto@evl.fi
NUTS-koodi:Lappeenrannan seutu (S091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenrannanseurakunnat.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Parikkalan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1913642-6
Postitoimipaikka:Parikkala
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jaana Pitkänen
Sähköpostiosoite:kunta@parikkala.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.parikkala.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=201734&tpk=3587b8e6-f969-4b0a-b111-431443123be8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ruokapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmä
Viitenumero:
C33/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta ruokapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmän hankinnasta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnalla haetaan palveluntuottajaa tarjoamaan palveluna tuotannonohjausjärjestelmä tarvittavine varusohjelmistoineen ja lisensseineen sisältäen myös järjestelmän käyttöönoton ja käyttäjien koulutuksen. Tarjousta pyydetään pilvipalveluratkaisusta Software as a Service periaatteella (SaaS), jolloin järjestelmää / ohjelmistoa ei asenneta tilaajan palvelimelle. Hankinnassa ovat mukana Lappeenrannan kaupunkikonserni, Saimaan Tukipalvelut Oy, Ruokolahden kunta, Parikkalan kunta sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Saimaan Tukipalvelut Oy on sitoutunut hankintaan (, mikäli hankintaa ei keskeytetä hankintalain mukaisesti). Ruokolahden ja Parikkalan kunnilla sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on oikeus liittyä hankintaan sopimuskauden aikana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta ruokapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmän hankinnasta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnassa ovat mukana Lappeenrannan kaupunkikonserni, Saimaan Tukipalvelut Oy, Ruokolahden kunta, Parikkalan kunta sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Saimaan Tukipalvelut Oy on sitoutunut hankintaan (mikäli hankintaa ei keskeytetä hankintalain mukaisesti). Ruokolahden ja Parikkalan kunnilla sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on oikeus liittyä hankintaan sopimuskauden aikana. Järjestelmän kilpailutuksessa käytetään vertailuarvona Saimaan Tukipalvelut Oy:n käyttöön tulevaa kokonaisuutta. Saimaan Tukipalvelut Oy tuottaa ja toimittaa ruokaa Lappeenrannan ja Imatran alueella päiväkoteihin, kouluihin sekä Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) alaisiin yksiköihin em. alueilla. Hoivasektorin toiminta käsittää akuutti- ja pitkäaikaishoidon, kotihoidon sekä sosiaali- ja perhepalvelut. Saimaan Tukipalvelut Oy toimii ketjumaisesti siten, että mm. ruokalistat ja reseptiikka sekä hankintasopimukset laaditaan/ohjataan keskitetysti. Tuo-tannonohjausjärjestelmää käyttää ja ylläpitää kaksi suunnittelijaa. Valmistuskeittiöitä/aluekeittiöitä on tällä hetkellä 18, mutta 1.6.2019 alkaen 15. Pääruoanvalmistusmenetelmä on cook and serve. Palvelukeittiöitä (=jakelukeittiö) on n. 90 ja sairaaloiden/hoitolaitosten osastoja n. 35. Ruokaa valmistetaan n. 20 000 annosta päivittäin. Hankinnalla haetaan palveluntuottajaa tarjoamaan palveluna tuotannonohjausjärjestelmä tarvittavine varusohjelmistoineen ja lisensseineen sisältäen myös järjestelmän käyttöönoton ja käyttäjien koulutuksen. Tarjousta pyydetään pilvipalveluratkaisusta Software as a Service periaatteella (SaaS), jolloin järjestelmää / ohjelmistoa ei asenneta tilaajan palvelimelle. Toimittaja vastaa tarvittavan palveluresurssin tuottamisesta. Pilvipalvelun toteutuksessa käytetään Saimaan Talous ja Tieto Oy:n palveluväylää ja toimittaja on velvollinen yhteistyöhön kyseisen toimijan kanssa. Järjestelmä tulee integroida (terveydenhuollon) Effica Lifecaren -järjestelmään ja tämän lisäksi tilaaja pidättää oikeuden hankkia lisähankintana integraation Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmään. Palvelua tulee voida käyttää laite- ja selainriippumattomasti. Toimittajan tulee tarjouksen yhteydessä selvittää, miten pilvipalvelun käytettävyys ja tietoturva on järjestetty. Hankinnan tarkemmat kriteerit on kirjattu kohdassa hankinnan kohteen kriteerit (tarjouspyyntö kohta 11). Tarvittava palvelu on kuvattu käyttätapauskuvauksessa (tarjouspyynnön kohta muut tiedot). Tarjouspyynnössä pyydetään hankittavalle ohjelmistolle hintoja hankinnan kriteerit kohdan mukaisesti. Hintojen tulee pitää sisällään myös järjestelmän tukipalvelut; ohjelmisto- ja versiopäivitykset, käyttöohjeiden yms. muiden teknisten dokumenttien laadinta / ylläpito (päivitys) sekä ohjelmaongelmien ja -virheiden selvittely / korjaaminen. Käyttöönotto- ja koulutuspäivät suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä tilaajien kanssa. Koulutustilaisuuksien osallistujamäärää ei saa tarjoajan toimesta rajata. Tarjoaja vastaa tarvittavista etäasennuksista ja niiden kustannuksista. Hinnat sisältävät kaikki toiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen kustannukset eikä erillisia matka- tai päivärahoja yms. palveluntarjoajalle makseta. Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuen. Tavoitteena on tehdä hankintapäätös vuoden 2018 lopussa. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuisi näin ollen vuoden 2019 alussa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa neljä (4) vuotta allekirjoittamisesta ilman erillistä irtisanomisaikaa, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuitenkin enintään niin, että sopimuksen yhtenäinen kesto on yhteensä kymmenen vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa neljän vuoden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Saimaan Tukipalvelut Oy ja Lappeenrannan kaupunki varaavat mahdollisuuden tilata palveluntuottajalta integraation kaupungin hankkimaan varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmään. Integraation mahdolliseen toteutukseen pyydetään sitova tuntihinta tarjouspyynnössä. Tilaaja pidättää oikeuden sopia tehtävästä integraatiosta sen jälkeen, kun Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen vastuualue on tehnyt päätöksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta. Palveluntuottajan on sitouduttava toteuttamaan integraatio yhteistyössä varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän palveluntuottajan kanssa, mikäli integraatio hankitaan lisähankintana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.12.2018 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.5.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.12.2018 08:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2018
«« Takaisin