«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : PVMoodle -verkko-oppimisympäristöön liittyvät palvelut sekä TUVE PVMoodlen rakentaminen ja siihen liittyvät palvelut

08.11.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023251
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-494174
Tarjoukset 10.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=208772&tpk=ab07cf52-ed72-45a5-99e8-d4ca5ff352a5

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:contracts.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=208772&tpk=ab07cf52-ed72-45a5-99e8-d4ca5ff352a5
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
PVMoodle -verkko-oppimisympäristöön liittyvät palvelut sekä TUVE PVMoodlen rakentaminen ja siihen liittyvät palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmistoihin liittyvät palvelut. (72260000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on PVMoodle -verkko-oppimisympäristöön liittyvät palvelut sekä TUVE PVMoodlen rakentaminen ja siihen liittyvät palvelut. PVMoodle on Tilaajalla käytössä oleva verkko-oppimisalusta. Palveluilla tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kehittämistä, päivittämistä (esim. versiopäivitys, tietoturvapäivitys), ylläpitoa ja tukipalveluita ja ne ovat yksi ja sama palvelu sekä PVMoodlen (julkinen) että rakennettavan TUVE PVMoodlen (STIV) kohdalla. Sopimus alkaa vuoden 2019 aikana ja päättyy 31.12.2020. Tämän jälkeen on mahdollisuus solmia viisi (5) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta vuoteen 2025 saakka.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Järjestelmä- ja tukipalvelut. (72250000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Tuusula (K858)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja hankkii käyttöönsä Toimittajan henkilöresursseja ja palvelua. Hankinta toteutetaan monitoimittajaympäristössä, mihin Toimittajan tulee varautua. Hankinnan työmäärät ovat sitoumuksettomia arvioita. - Ostettavan työmäärän kehittämispalveluiden osalta arvioidaan olevan vuodessa noin 10 - 50 htp - PVMoodlen ja TUVE PVMoodlen rakentamiseen (mm. asennus) liittyvän työn arvioidaan olevan 40 - 60 htp vuoden 2019 aikana. - Jatkuvan palvelun (ylläpito- ja tukipalvelut) kustannukset hinnoitellaan kuukausihinnoittelun mukaisesti. Ostettava työmäärä on arvioitu olevan 10 - 40 htp vuodessa. Hankinnan palveluiden kohteena oleva PVMoodle ja TUVE PVMoodle rakennetaan ja asennetaan Valtorin TUVE-yksikön tietojenkäsittely-ympäristöön vuoden 2019 aikana, jonka vuoksi sopimuskauden pituus on tällä hetkellä arvio ja se voi olla ilmoitettua pidempi tai lyhyempi. PVMoodle-alustojen ylläpito alkaa, kun sen asennus Valtorin TUVE-yksikölle on suoritettu. Asennuksen tekee Toimittaja yhdessä TUVE-yksikön henkilöiden kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
300000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:18 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskauden jälkeen on mahdollisuus solmia viisi (5) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta vuoteen 2025 saakka (1.1.- 31.12.2021, 1.1. - 31.12.2022, 1.1. - 31.12.2023, 1.1. - 31.12.2024 ja 1.1. - 31.12.2025).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimus on tarjouspyynnön liitteenä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.12.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.5.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.12.2018 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2018
«« Takaisin