«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Päijät-Hämeen palvelualojen koulutuskokonaisuus, puitejärjestely (14/2018)

08.11.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023243
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-494895
Tarjoukset 10.12.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=206270&tpk=4d08dbc9-6f39-4cd7-96ff-dade3fb77ca0

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 29
Postinumero:15141
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29502500
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.hame@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/hame

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=206270&tpk=4d08dbc9-6f39-4cd7-96ff-dade3fb77ca0
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Päijät-Hämeen palvelualojen koulutuskokonaisuus, puitejärjestely (14/2018)
Viitenumero:
HAMELY/1224/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hämeen ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa otetaan huomioon vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Kilpailutettavan koulutuksen puitehankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa Koulutuskuvauksessa (14/2018). Puitesopimuksella muodostetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 42 ja 43 §:n mukainen yhden toimittajan puitejärjestely, jossa kaikki ehdot on vahvistettu. Valittu koulutuspalvelun tarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta puitejärjestely ei anna hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia. Tarjouspyynnössä esitetty hankinnan kokonaisarvo on arvio. Koulutuksen hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 960000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on puitejärjestelynä toteutettava Päijät-Hämeen palvelualojen koulutuskonaisuus, joka sisältää monialaisia työelämän tarpeita vastaavia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Koulutuksen avulla edistetään yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja lisätään työelämässä tarvittavaa moniosaajuutta. Työvoimakoulutuksen hankinnassa noudatettavat säädökset ja ohjeet on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa työvoimakoulutuksen erityisehdot -liitteessä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

II.2.6) Arvioitu arvo
960000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2019 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintasopimukseen sisältyy lisähankintaoikeus eli optio. Option käyttöönotto on yksin ostajan harkinnassa. Lisähankinta (optio) voi olla kestoltaan enintään kaksi (2) vuotta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.12.2018 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2018
«« Takaisin