«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus:
Liikennevirasto : Betonisiltojen lujuustutkimukset: analysointi

09.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-023195
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 217-497311

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jani Meriläinen
Sähköpostiosoite:jani.merilainen@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Betonisiltojen lujuustutkimukset: analysointi
Viitenumero:
LIVI/6377/02.01.12/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Betonisiltojen lujuustutkimusten tulosten analysointi ja sen

arviointi, ovatko tutkittavia siltoja koskevat betonin laatuvaatimukset täyttyneet rakentamisen aikana tulosten perusteella.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:26.9.2017 - 31.3.2018
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-494415

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
011P3-0063321
Nimi:
Betonisiltojen lujuustutkimukset 2017: analysointi

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
26.9.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:26473375-4
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:196000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.11.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
VII.1.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Betonisiltojen lujuustutkimusten tulosten analysointi ja sen

arviointi, ovatko tutkittavia siltoja koskevat betonin laatuvaatimukset täyttyneet rakentamisen aikana tulosten perusteella. Yhteenvetoanalyysien ja julkaistavien materiaalien laatiminen.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:26.11.2018 - 31.12.2018
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 291000 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2647375-4
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Lisätyönä tehdään tilaajan tarpeesta betonitarkastustulosten jatkokäsittely, yhteenvetoraportti ja julkaistavaa materiaalia, jotta tieto tuloksista ja niiden analyyseista leviää ja pysyy tallessa.

Hankinnan alkuperäistä sopimuskautta jatketaan siten, että sopimuskausi päättyy 31.12.2018.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

VTT Oy:llä on ainoat sopivat resurssit sopimuksen mukaisen konsulttityön tekemiseen. Muut tehtävään riittävän laajat resurssit omaavat ja riittävän asiantuntevat toimijat ovat jäävejä tilattavaan työhön. Kaikki suuret konsulttitoimistot, joista asiantuntemusta saattaisi löytyä, ovat olleet mukana joko suunnittelemassa, rakennuttamassa tai valvomassa tutkittavia siltoja. Toi-mittajalla on oltava myös riittävästi suomenkielistä henkilöstöä, koska kaikki tutkittava laatuaineisto on suomeksi ja yhteenvetoraportti ja muu aineisto on tehtävä suomeksi.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 196000 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 291000 EUR
«« Takaisin