«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Jyväskylän kaupunki : Ennakkoilmoitus ja tietopyyntö: Rautakauppatuotteet

05.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022960
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 213-487869

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jari Jaatinen
Puhelin:+358 142661407
Sähköpostiosoite:jari.jaatinen@jkl.fi
NUTS-koodi:Keski-Suomi (FI193)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=208425&tpk=e8594925-11f7-455a-b3df-42833388d275
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ennakkoilmoitus ja tietopyyntö: Rautakauppatuotteet
Viitenumero:
HANK 208425
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rautakauppatavara. (44316400-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ennakkoilmoitus koskee Jyväskylän kaupungin eri yksiköille ja liikelaitoksille hankittavia rautakauppatuotteita. Ennakkoilmoituksessa on ilmoitettu osakokonaisuuksien lukumääräksi kaksi (2) osioita, mutta osakokonaisuuksien lopullinen kokonaismäärä tarkentuu vasta hankintailmoituksessa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rautakauppatuotteet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautakauppatavara. (44316400-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee Jyväskylän kaupungin eri yksiköille ja liikelaitoksille hankittavia rautakauppatuotteita.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rautakauppatuotteet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautakauppatavara. (44316400-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee Jyväskylän kaupungin eri yksiköille ja liikelaitoksille hankittavia rautakauppatuotteita.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
18.1.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
4.3.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ennakkoilmoitus ja tietopyyntö rautakauppatarvikkeita toimittaville toimijoille. Tämä ilmoitus ei myöskään sido Jyväskylän kaupunkia toteuttamaan hankintaa ennakkoilmoituksen / tietopyynnön mukaisena. Vuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia markkinatoimijoita tarjouksen tekemiseen, eikä toisaalta vuoropuheluun osallistumatta jättäminen estä tarjouksen tekemistä hankintamenettelyssä. Osallistuneille markkinatoimijoille ei makseta korvausta vastaamisesta tai osallistumisesta. Lopullinen hankintailmoitus voi poiketa tästä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista. Hankinnan valmisteluvaiheessa tullaan markkinatoimijoiden kanssa käymään teknistä vuoropuhelua. Nykyisen sopimustoimittajan lisäksi toimittajahaastatteluihin kutsutaan hankintayksikön harkinnan mukaan riittävä määrä ilmoittautuneita markkinatoimijoita. Hankintayksikkö varaa oikeuden kuulla ilmoittautuneiden lisäksi myös muitakin ilmoittautuneita markkinatoimijoita, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi hankinnan valmistelun kannalta. Tarvittaessa vuoropuhelua voidaan käydä myös sähköpostitse ja/tai puhelimitse hankintayksikön harkinnan mukaan. Ilmoittautumisia otetaan vastaan torstaihin 15.11.2018 saakka ja ne on tehtävä osoitteeseen jari.jaatinen@jkl.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä yrityksen tulee kertoa lyhyesti 1. Toiminnan laajuudesta ja mallista Jyväskylän sekä koko Keski-Suomen alueella 2. Tuotevalikoiman laajuudesta tuoteryhmittäinen jaoteltuna 3. Mahdollisesta palvelukonsepteista ja -malleista

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2018
«« Takaisin