«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus:
Pori Energia Oy, A2020-projekti : Aittaluodon voimalaitoksen automaatiojärjestelmän laajennus ja päivitys

05.11.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022919
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 213-489190

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pori Energia Oy, A2020-projekti
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0790442-4
Postiosoite:Radanvarsi 2
Postinumero:28100
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hannu Turunen
Puhelin:+358 447012218
Sähköpostiosoite:hannu.turunen@porienergia.fi
NUTS-koodi:Pori (K609)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.porienergia.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Sähkön ja lämmön tuotanto/jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Aittaluodon voimalaitoksen automaatiojärjestelmän laajennus ja päivitys
Viitenumero:
101007990-F0016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Automaatiojärjestelmä. (48921000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Aittaluodon voimalaitos sijaitsee keskellä Porin kaupunkia Aittaluodon teollisuusalueella. Voimalaitos tuottaa lähes 650 GWh energiaa vuodessa. Tuotannosta lähes puolet on kaukolämpöä, joka toimitetaan Porin ja Ulvilan kaukolämpöverkkoihin. Kaukolämmön lisäksi voimalaitoksella tuotetaan prosessihöyryä Aittaluodon ja Kupariteollisuuspuiston teollisuuden tarpeisiin sekä yhteistuotantona syntyvää sähköä Pori Energian asiakkaille. A2020-projektissa korvataan vanhoja elinkaarensa lopussa olevia Aittaluodon voimalaitosprosesseja mm. uudella biopolttoainekattilalaitoksella, savukaasulauhduttimella ja höyryturbiinilla. Kyseessä ei ole uusi itsenäinen voimalaitosyksikkö vaan tiettyjen olemassa olevien vanhojen järjestelmien korvaaminen uusilla järjestelmillä (korvausinvestointi).

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pori (K609)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Aittaluodon voimalaitoksen automaatio- ja käytönvalvontajärjestelmät ovat Valmet Automation Oy toimittamia ja niihin on liitetty voimalaitoksen kaikki pääprosessit. A2020-projektin automaatiojärjestelmä (DCS) toteutetaan siten, että Aittaluodon nykyistä olemassa olevaa automaatiojärjestelmä päivitetään ja laajennetaan tarvittavin osin siten, että siihen voidaan sisällyttää uusittavien voimalaitosprosessien tarvitsemat ohjaus- ja valvontatoiminnot. Aittaluodon voimalaitos toimii yhtenä voimalaitoskokonaisuutena, jonka kaikki pääprosessit on liitetty yhteen automaatiojärjestelmään ja prosessien ohjaus ja valvonta tapahtuu keskitetysti tuon automaatiojärjestelmän operointiasemilta Aittaluodon valvomosta.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Aittaluodon voimalaitoksen automaatiojärjestelmän laajennus ja päivitys

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
30.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Valmet Automation Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1570314-7
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.11.2018

Liite D2 - Erityisalat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman tarjouskilpailukutsun julkaisemista ennalta direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Aittaluodon nykyistä olemassa olevaa automaatiojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan siten, että siihen voidaan sisällyttää uusittavien voimalaitosprosessien tarvitsemat ohjaus- ja valvontatoiminnot. Aittaluodon voimalaitos toimii yhtenä voimalaitoskokonaisuutena, jonka kaikki pääprosessit on liitetty yhteen automaatiojärjestelmään ja prosessien ohjaus ja valvonta tapahtuu keskitetysti tuon automaatiojärjestelmän operointiasemilta Aittaluodon valvomosta. Nykyistä käytönvalvontajärjestelmää (KVJ) päivitetään ja laajennetaan siten, että A2020-projektin voimalaitosprosessien käytönvalvontatehtävät tulevat olemaan osa Aittaluodon nykyistä käytönvalvontajärjestelmää, jossa hoidetaan keskitetysti kaikki Aitaluodon prosessilaskennat ja –raportoinnit. Myös käytönvalvontajärjestelmässä tehtävä uuden kattilaitoksen päästöraportointi tulee olemaan osa päästöraportointijärjestelmää. Automaatio- ja käytönvalvontajärjestelmän hankkiminen toiselta järjestelmätoimittajalta tarkoittaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaista järjestelmää uusittavien voimalaitosprosessien osalta, mikä aiheuttaisi huomattavia ongelmia eri automaatiojärjestelmien yhteensovittamisessa, laitoksen turvallisessa operoinnissa ja valvonnassa, raportoinnissa, kunnossapidossa sekä käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön koulutuksessa. A2020-projektin automaatio- ja käytönvalvontajärjestelmälaajennus on päätetty toteuttaa virtuaalipalvelinjärjestelmänä, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan voimalaitoksen automaatiojärjestelmän elinkaari ja tulevaisuuden päivitystarpeet, joista osa on jo toteutettu virtuaalipalvelinpohjaisena. Tämä päätetty toteutusperiaate estää kilpailevien järjestelmätoimittajien mahdollisuudet toteuttaa hankinta. Automaatiojärjestelmän käytönaikainen sovellussuunnittelu, kunnossapito ja varaosien hankinta sekä hallinta toteutetaan hyvin pienen organisaation toimesta. Voimalaitoksen automaatio- ja käytönvalvontajärjestelmiltä vaaditaan erittäin korkeaa käytettävyyttä sekä teknisen tuen vasteaikaa, joita ei voida taata, mikäli A2020-projektin automaatio- ja käytönvalvontajärjestelmätoimittaja olisi jokin muu kuin nykyinen toimittaja. Edellä mainituista syistä johtuen A2020-projektin automaatio- ja käytönvalvontajärjestelmät voidaan toteuttaa järkevästi vain nykyisten järjestelmien laajennuksina ja nykyisen järjestelmätoimittajan toimesta. Järkeviä tai korvaavia vaihtoehtoja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta

«« Takaisin